System Work

Yushi
Systems

ผู้นำระบบในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

Trading

Yushi
Global Supply

พันธมิตรทางการค้า อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเติบโต

Ventilation

Yushi
Titan Fan

พัดลมไฟฟ้าขนาดยักษ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

Transport

Yushi
Logistic

เราส่งผ่านธุรกิจ ด้วยการขนส่งที่ฉับไว

Real Estate

Windos

เราคือหน้าต่างของงานอสังหาริมทรัพย์

Food & Beverage

Yushi
F&B

การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพดี

Rental

Yushi
Rental

ความสะดวก ในการเช่าสินค้า และบริการ

Agriculture

Yushi
Nepon

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

Alcohol

Yushi Biotech

ทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Systems

Yushi Systems

ผู้นำด้านการติดตั้งระบบในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร

Trading

Yushi Global Supply

มุ่งเน้นสร้างพันธมิตรทางการค้า อย่างแข็งแกร่ง เติบโตไปด้วยกัน

Ventilation

Yushi Titan Fan

ผู้นำด้านนวัตกรรม พัดลมไฟฟ้าขนาดยักษ์ เพื่อประหยัดพลังงาน

Transport

Yushi Logistic

เราส่งผ่านธุรกิจ ด้วยการข่นส่งที่ฉับไว

Real Estate

Windos

หน้าต่างของงานอสังหาริมทรัพย์

Food & Beverage

Yushi F&B

มุ่งเน้นการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดี

Rental

Yushi Rental

ความสะดวก ในการเช่าสินค้า และบริการ

Agriculture

Yushi Nepon

วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

Alcohol

Yushi Biotech

ทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เกี่ยวกับเรา

       ปูเส้นทางสู่สายธุรกิจอย่างมั่นคง จากกรรมกรก่อสร้างสู่ประธานบริษัทผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมรายแรกของเมืองไทยจนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการผู้ผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมในสมัยนั้น ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา กลุ่มน่ำแซสามารถขยายธุรกิจของตนเอง และสามารถเปิดโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตพัดลมไฟฟ้า (Industrial Fan) , เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรม (Blower) และอื่นๆ ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายตัวมากมาย จนสามารถก่อตั้งบริษัทเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจกันได้อีกหลายธุรกิจในนาม “ น่ำแซ กรุ๊ป “ ในอีก 30 ปีให้หลัง

สินค้าและบริการของเรา

       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ที่สุดของนวัตกรรมของระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เราเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เราได้ทำการรวบรวมผลงานและโปรเจ็คอ้างอิงต่าง ๆ ทีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบางส่วนมาจัดแสดงไว้ เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในตัวตนของเราที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ” Saving Energy System “

สินค้าน่าสนใจ

The Storm

“ The king Wind “

ใบพัดขนาดยักษ์ที่สร้างกระแสลมขนาดใหญ่ ให้กับพื้นที่ของท่าน เต็มไปด้วยกระแสลมเสมือนธรรมชาติ

ดูสินค้า

Water Storm

“ Refreshing Air with Low Energy “

ระบบทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผสานนวัตกรรมระหว่างระบบลมและน้ำอย่างลงตัว

ดูสินค้า

Willy Willy

“ For All Of Tough Users “

ความทนทาน ที่เหมือนกับออกแบบมาเพื่อใช้งานกับทุกสภาพสภาวะแวดล้อม ผนึกความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพไว้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ดูสินค้า

Blizzard

“ Green Energy for Your Life “

เทคโนโลยีการปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานสูงสุดทางไฟฟ้า

ดูสินค้า

M&A by Yushi Group

กลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการวางแผนธุรกิจและสั่งสมความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้าง Engineering Supply Chain ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ โดยการนำของท่านประธานบริษัทฯ “ยุทธ จึงสวนันทน์” ที่ให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจด้วยวิธีการ M&A (Mergers and Acquisitions) ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีความแข็งแกร่งทางโครงสร้างพื้นฐานมากมายในกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จนสามารถข้ามขีดจำกัดของธุรกิจดั้งเดิมและแตกแขนงธุรกิจออกเป็นบริษัทต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม