จำหน่ายพัดลมยักษ์

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด

       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้า และบริการ ยูชิ กรุ๊ปทั้งหมด
บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด

เกี่ยวกับเรา

       หากย้อนกลับไปเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศษฐกิจของประเทศโดยอาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นสำคัญและเป็นยุคที่ชนชาติจีนจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยโดยอาศัยเพียงเสื่อผืน หมอนใบ เพื่อเข้ามาเสี่ยงโชคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งหนึ่งในชาวจีนจำนวนนั้นก็คือ “ นายบุญเคี้ยง แซ่จึง “

อ่านต่อ

ระบบออโตเมชั่น

Full Systems Packaging Machine

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบไลด์เพื่อการผลิตและบรรจุสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิต ทั้งแบบกล่อง ถ้วย ซอง ทุกรูปแบบ โดยวิศวกรชำนาญการและมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Automation System Integrated สามารถคำนวณเวลาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นหลังจากการลงทุนให้ผู้ประการพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน

Automatic Pick and Place Machine

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหยิบสินค้าลงกล่องและบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการบรรจุ ลด Error ในส่วนผลิตท้ายไลด์ให้น้อยลง และสามารถบรรจุสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

Palletizer Robot

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหุ่นยนต์และแขนกล เพื่อทุ่นแรงในการยก – ย้ายสินค้าและอุปกรณ์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา สามารถทำงานในสภาวะอันตราย และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง