Yushi Systems

ผู้นำระบบในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

Yushi
Global Supply

พันธมิตรทางการค้า อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเติบโต

Yushi
Big Fan

พัดลมไฟฟ้าขนาดยักษ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

Yushi
Logistic

เราส่งผ่านธุรกิจ ด้วยการขนส่งที่ฉับไว

Yushi
F&B

การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพดี

Yushi
Rental

ความสะดวก ในการเช่าสินค้า และบริการ

Shinsen
Farm

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

 Yushi Marketing Technology

ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด ครบวงจร

Yushi
Systems

ผู้นำระบบในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

Yushi
Global Supply

พันธมิตรทางการค้า อย่างแข็งแกร่ง เพื่อเติบโต

Yushi
Big Fan

พัดลมไฟฟ้าขนาดยักษ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

Yushi
Logistic

เราส่งผ่านธุรกิจ ด้วยการขนส่งที่ฉับไว

Yushi
F&B

การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพดี

Yushi
Rental

ความสะดวก ในการเช่าสินค้า และบริการ

Shinsen
Farm

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่

 Yushi Marketing Technology

ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด ครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

       ปูเส้นทางสู่สายธุรกิจอย่างมั่นคง จากกรรมกรก่อสร้างสู่ประธานบริษัทผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมรายแรกของเมืองไทยจนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการผู้ผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมในสมัยนั้น ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา กลุ่มน่ำแซสามารถขยายธุรกิจของตนเอง และสามารถเปิดโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตพัดลมไฟฟ้า (Industrial Fan) , เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรม (Blower) และอื่นๆ ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายตัวมากมาย จนสามารถก่อตั้งบริษัทเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจกันได้อีกหลายธุรกิจในนาม “ น่ำแซ กรุ๊ป “ ในอีก 30 ปีให้หลัง

วิจัย และพัฒนาโดยเรา

       กลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการวางแผนธุรกิจและสั่งสมความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้าง Engineering Supply Chain ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ โดยการนำของท่านประธานบริษัทฯ “ยุทธ จึงสวนันทน์” ที่ให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจด้วยวิธีการ M&A (Mergers and Acquisitions) ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีความแข็งแกร่งทางโครงสร้างพื้นฐานมากมายในกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จนสามารถข้ามขีดจำกัดของธุรกิจดั้งเดิมและแตกแขนงธุรกิจออกเป็นบริษัทต่างๆ

Supply Chain คือหัวใจของเรา

 • Machinery Parts

  Yushi Group | เริ่มต้นด้วยการนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องจักร

 • Factory Systems

  ติดตั้งงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน

 • Machineries

  นำเข้าและผลิตเครื่องจักรเข้ามาจัดจำหน่าย เพื่อลดต้นทุน

 • Manufacturers

  “ M&A “ (Mergers and Acquisitions) ในธุรกิจ

บทความ

PersonalPro อีกหนึ่งตัวช่วยใน ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เมื่อพูดถึง กระบวนการเชื่อม (Welding) ซึ่งเป็นกระบวนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่ต้องเผชิญกับอันตรายต่อสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ เพราะควันที่เกิดจากการเชื่อม หรือที่เรียกกันว่า ฟูม (Fume) นั้น เป็นมลพิษที่ประกอบไปด้วยสารอันตรายหลากหลายประเภท บางชนิดสามารถก่อให้เกิดอาการต่อระบบประสาทได้ในทันที หรือในบางชนิดก็เป็นสารตกค้างที่ก่อให้เกิดโรคอันตรายได้ในอนาคต ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการปกป้องพนักงานของคุณ  Yushi Group ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง

เครื่องกรองฝุ่น อุตสาหกรรม ต่างจาก เครื่องฟอกอากาศ อย่างไร ?

ทุกวันนี้ฝุ่นควัน PM2.5 หรือมลพิษที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่เฉพาะในตัวเมืองเท่านั้น ดังนั้น เครื่องกรองฝุ่น จึงกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในทุกครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นถึงแหล่งกำเนิดมลพิษอันดับต้นๆ ดังนั้นพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในจึงต้องมีอุปกรณ์ เครื่องกรองฝุ่น อุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาว วันนี้ Yushi

พื้นที่จำกัด โรงงานอับชื้น แก้ไขด้วย พัดลมดูดอากาศโรงงาน

ระบบระบายอากาศ เป็นหนึ่งในระบบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการก่อสร้างอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาสักหนึ่งแห่ง เพราะว่าหากปราศจากการติดตั้งระบบดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้อากาศภายในอาคารไม่บริสุทธิ์ แย่กว่านั้นคือการปนเปื้อนไปด้วยแก๊สอันตราย หรือมลพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และทรัพย์สินได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่นิยมใช้สำหรับระบบระบายอากาศนั้น มักจะใช้เป็น พัดลมดูดอากาศ เพราะสามารถทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี เสียงค่อนข้างเบา และประหยัดพลังงาน ดังนั้นวันนี้ Yushi Group

โต๊ะ Downdraft ตัวช่วยกำจัดควันเชื่อมใน ระบบบำบัดอากาศ

พนักงานที่ทำหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่มีการก่อมลพิษ และเป็นอันตรายสูงอย่างกระบวนการเชื่อมโลหะนั้น ล้วนเสี่ยงอันตรายรอบด้านจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น เศษวัสดุแหลมคม ความร้อนจากเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตลอดไปจนถึงควันสีขาวที่เกิดจากการเชื่อมหรือที่เรียกว่า ฟูม ซึ่งภายในนั้นประกอบไปด้วยก๊าซ และอนุภาคโลหะขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก หรือสูดอยู่เป็นประจำ ระบบบำบัดอากาศ ที่ดีจึงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ วันนี้ Yushi

ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เคลื่อนที่ได้ ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

กระบวนการผลิตทั้งหลายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น บางครั้งอาจก่อให้เกิดมลพิษทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือผ่านรูปแบบของอนุภาคขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น งานเชื่อมโลหะ ที่ส่วนใหญ่โรงงานผลิตที่มีการใช้โลหะ ก็จะมีกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลิต โดยอันตรายจากกระบวนการนี้นอกจากสะเก็ดไฟที่อาจทำให้บาดเจ็บได้แล้ว ก็ยังมีควันเชื่อม หรือฟูม ซึ่งจะมาในรูปแบบของควันสีขาว มีกลิ่นฉุน โดยส่วนประกอบนั้นจะเต็มไปด้วยก๊าซ และอนุภาคอันตรายที่ส่งผลต่อชีวิตได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้อง

มัดรวมวิธีการเลือก เครื่องกรองฝุ่น อุตสาหกรรม ก่อนนำไปใช้งาน

ขึ้นชื่อว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งผลิตมลภาวะ และมลพิษอันดับแรกๆ ออกสู่สภาพแวดล้อม ดังนั้นผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงงานเหล่านี้ย่อมมีความเสี่ยงที่จะ สูดดมสารพิษ เกิดการสะสม และเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงได้ในอนาคต ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องลงทุนเพื่อเพิ่มมาตรฐาน และมาตรการป้องกันให้กับโรงงาน และพนักงานของคุณ เครื่องกรองฝุ่น อุตสาหกรรม จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด  แต่วันนี้เชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ หลักการทำงาน และความสำคัญของเครื่องกรองฝุ่นดีพอ ดังนั้นเรา Yushi

พัดลมดูดอากาศโรงงาน ตัวช่วยระบายความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

อากาศร้อน เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบ เพราะนอกจากจะทำให้เหงื่อออกมาก เนื้อตัวเหนอะหนะแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพอารมณ์ และประสิทธิภาพการตัดสินใจอีกด้วย ดังนั้นหากนึกภาพการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยเครื่องจักร วัตถุดิบ สารเคมี และความร้อนโดยที่โรงงานแห่งนั้นไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ดี พนักงานที่ทำงานในโรงงานแห่งนั้นก็จะทำงานออกมาได้ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจมีสุขภาพแย่ลงจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม พัดลมดูดอากาศโรงงาน จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เข้ามาแก้ไขปัญหาในจุดนี้ เพราะฉะนั้นหากผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หรือต้องการเพิ่มมาตรฐานให้กับโรงงานของท่าน ต้องห้ามพลาดบทความนี้ เพราะเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน