จำหน่ายพัดลมยักษ์

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด

       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ จากกลุ่มบริษัทในเครือฯมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และด้านงานบริการ พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมารองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา

       ปูเส้นทางสู่สายธุรกิจอย่างมั่นคง จากกรรมกรก่อสร้างสู่ประธานบริษัทผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมรายแรกของเมืองไทยจนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการผู้ผลิตมอเตอร์อุตสาหกรรมในสมัยนั้น ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา กลุ่มน่ำแซสามารถขยายธุรกิจของตนเอง และสามารถเปิดโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตพัดลมไฟฟ้า (Industrial Fan) , เครื่องเป่าลมอุตสาหกรรม (Blower) และอื่นๆ ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายตัวมากมาย จนสามารถก่อตั้งบริษัทเครือข่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจกันได้อีกหลายธุรกิจในนาม “ น่ำแซ กรุ๊ป “ ในอีก 30 ปีให้หลัง

สินค้าและบริการของเรา

       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ที่สุดของนวัตกรรมของระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เราเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เราได้ทำการรวบรวมผลงานและโปรเจ็คอ้างอิงต่าง ๆ ทีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบางส่วนมาจัดแสดงไว้ เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในตัวตนของเราที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ” Saving Energy System “

สินค้าน่าสนใจ

Hurricane

“ The king Wind “

ใบพัดขนาดยักษ์ที่สร้างกระแสลมขนาดใหญ่ ให้กับพื้นที่ของท่าน เต็มไปด้วยกระแสลมเสมือนธรรมชาติ

ดูสินค้า

Water Storm

“ Refreshing Air with Low Energy “

ระบบทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผสานนวัตกรรมระหว่างระบบลมและน้ำอย่างลงตัว

ดูสินค้า

Willy Willy

“ For All Of Tough Users “

ความทนทาน ที่เหมือนกับออกแบบมาเพื่อใช้งานกับทุกสภาพสภาวะแวดล้อม ผนึกความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพไว้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ดูสินค้า

Blizzard

“ Green Energy for Your Life “

เทคโนโลยีการปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานสูงสุดทางไฟฟ้า

ดูสินค้า

วิจัย และพัฒนา

  โดย ยูชิ กรุ๊ป

       กลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการวางแผนธุรกิจและสั่งสมความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้าง Engineering Supply Chain ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ โดยการนำของท่านประธานบริษัทฯ “ยุทธ จึงสวนันทน์” ที่ให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจด้วยวิธีการ M&A (Mergers and Acquisitions) ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีความแข็งแกร่งทางโครงสร้างพื้นฐานมากมายในกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จนสามารถข้ามขีดจำกัดของธุรกิจดั้งเดิมและแตกแขนงธุรกิจออกเป็นบริษัทต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม