HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งหลักการทำงานของใบพัดของเฮลิคอปเตอร์คือ มีความเร็วรอบต่ำ (Low Speed) แต่สามารถสร้างแรงยกตัวและปริมาณลมมหาศาล (High Volume) ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยหลักการของ “ Bernoulli Effect “

 

bigfan พัดลมยักษ์

 

ด้วยหลักการดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาสายพานการผลิตพัดลมยักษ์เพื่อเพิ่มความเร็วลมและระบายอากาศขนาดใหญ่ขึ้น โดย บริษัทในกลุ่ม ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดฐานการผลิตพัดลมขึ้นในประเทศไทยโดยมีฐานการผลิตอยู่ในกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่เศษ โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ

 
       โดยพัดลมรุ่นแรกที่ทำการผลิตคือรุ่น YSBC-7200 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดขนาด 7.2 เมตร สามารถสร้างปริมาณลมกว่า 13,200 m³/min โดยผลิตไปแล้วกว่า 200 ตัวในระยะเวลา 1 ปี (2016 – 2017) โดยหลักการทำงาน คือการสร้างความเร็วลมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ติดตั้ง และดึงอากาศร้อนจากด้านบนเหนือปีกพัดลมสู่พื้น (โดยหลักความร้อนจะอยู่บริเวณใต้หลังคาและความร้อนจะลอยตัวขึ้นไปสะสมด้านบนเพื่อรอระบาย) เมื่อลมกระทบพื้นจะเกิดการปะทะและหักเหทิศทางออกทางด้านข้าง แต่ด้วยปริมาณลมมหาศาลที่เพิ่มเข้ามาตลอดจากพัดลมยักษ์จึงทำให้ลมเพิ่มความเร็วลมขึ้นด้วย (Wind Jet) โดยความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับระยะความสูงในการติดของพัดลมด้วย

 

บทความ รายละเอียด พัดลมยักษ์

       ข้อดีของ HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) มีหลายประการ ดังต่อไปนี้
          1. สร้างลมเย็นสบาย สามารถกระจายไปในพื้นที่บริเวณกว้าง
          2. ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขี้นโดยการระบายกลิ่นและควันออกจากพื้นที่
          3. ลดปัญหาการเกิดไอน้ำบนผลิตภัณฑ์ สินค้า และพื้นที่โดยรอบอันส่งผลการการผลิตโดยตรงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โลหะ
          4. ใช้พลังงานในการทำงานน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบระบายอากาศแบบอื่น โดย สินค้า ของกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ประหยัดไฟฟ้าเพียง 40 – 60 บาทต่อวัน / 8 ชั่วโมง
          5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นพลังงานสะอาด
          6. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการออกแบบระบบความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์
 
       เป็นทางเลือกที่สามารถเติมอากาศ ระบายอากาศ สร้างความเย็น ลดจำนวนการใช้งานของพัดลมขนาดเล็ก และประหยัดพลังงานสูงสุดได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง ยังสามารถใช้ร่วมกับสินค้าในระบบ Ventilation อื่น ๆ เพื่อสร้างระบบ “ Hybrid Systems “ ขึ้นในระบบได้ อาทิ ใช้ควบคู่กับระบบอีแวป (Evaporative Systems) แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (Air Conditioning) พัดลมฟาร์ม (Propeller Fan) และพัดลมอื่น ๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน เพราะอีกหน้าที่หนึ่ง คือการสร้างลมหมุนเวียนภายในระบบทำให้เครื่องทำความเย็นหลักไม่ต้องทำงานเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง
 
       โดย HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ของ ยูชิ กรุ๊ป ควบคุมมาตรฐานทั้งการผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ด้วยตนเองเพื่อรับประกันความปลอดภัยในสินค้าและบริการ โดยการควบคุมคุณภาพโดยไม่ได้ทำการจัดจำหน่ายแบบเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมคุณภาพทั้งการผลิตและติดตั้งได้ เพราะพัดลมมีขนาดใหญ่ หากเกิดความผิดพลาดในการติดตั้งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ อันเป็นนโยบายที่ผู้บริหาร ยูชิ กรุ๊ป ยึดถือมาโดยตลอด
 
 
 

และในปี 2018 ทางกลุ่มบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด จะนำ HVLS Fan (High Volume Low Speed Fan) หรือ พัดลมยักษ์ (Big Ceiling Fan) ในขนาดอื่น ๆ อาทิ 6.1 เมตร , 4.2 เมตร และ 3.6 เมตร แต่จะเป็นเทคโนโลยี DC Brushless ได้รับมาตรฐาน มอก. ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานขึ้นอีกหลายเท่าตัว เข้ามาตอบโจทย์ผู้ประกอบการในประเทศไทย อาทิ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก , โรงแรม , สถานที่ท่องเที่ยว , ยิมเนเซียม , วัด , โรงเรียน และอื่น ๆ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *