อบรมการออกแบบและติดตั้งระบบ Ventilation

การอบรมและให้ความรู้ Ventilation

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นประ […]

สินค้า 7 อันดับสินค้าขายดี Yushi Group

สินค้ายอดฮิต ขายดี Yushi Group

สินค้ายอดฮิตติดอันดับ 7 อันดับสินค้าขายดี Yushi Group บ […]

พัดลมฟาร์ม เย็นประหยัด ขจัดความร้อน

ระบบระบายอากาศ

พัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan) การออกแบบได้รับอิ […]

โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์

Solar thermal air conditioner

โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์ ( Solar Thermal Air Conditioner) […]

พัดลมไอเย็น Evap เย็น ระบายร้อน

Evaporative Cooling Systems

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) หรือ Evap หรือ […]