พัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan) การออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากใบพัดของเครื่องบินรบสมัยสงครามโลก ซึ่งออกแบบให้มีใบพัดขนาดใหญ่และมีองศาใบพัดที่เหมาะสมเพื่อขับดันกำลังลมปริมาณมหาศาล โดยใช้แหล่งต้นกำลังน้อย เพื่อทำให้เครื่องหรือวัตถุบินเกิดแรงยกตัวได้ในที่สุด จนพัฒนามาใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างแพร่หลายในอเมริกา ยุโรป และได้กระจายเทคโนโลยีดังกล่าวมายังเอเชียในที่สุด ดังจะเห็นได้จาก ฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่เนื้อ – ไข่ ฟาร์มหมู ฟาร์มนก และอื่น ๆ  
หลังจากนั้นผู้ผลิตพัดลมชั้นนำของโลกหลายรายทำการย่อส่วนใบพัด (Propeller) แล้วนำมาผลิต โดยใช้หลักการที่คล้ายคลึงกับการออกแบบใบพัดของเครื่องบินและผลิตสินค้าออกมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  โดยใช้หลักการการทดกำลังและรอบโดยใช้มูเลย์ (Pulley) และสายพาน (Belt) เป็นตัวส่งผ่านกำลังไปยังใบพัดโดยตรง ทำให้ ให้ปริมาณลมที่มีปริมาณมาก เสียงเงียบ แต่ใช้กำลังมอเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าไม่มากได้ และยังสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับพัดลมชนิดใบพัดขับตรง (Direct Drive Fan Motor) ที่มีความเร็วรอบสูงและกินไฟฟ้ามากกว่า
       โดยปัจจุบัน ได้รับความนิยมในการติดตั้งเป็นอย่างมากในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนผลิต  โกดัง  และอาคารต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่คืนทุนเร็วในด้านการประหยัดพลังงาน โดยมีขนาดใบพัดหลายไซด์ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีตั้งแต่ขนาด  22″, 32″, 38″, 45″, 50″  และความยืดหยุ่นและความไม่ยุ่งยากในการติดตั้งในพื้นที่ทำให้ เป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม และฟาร์มปศุสัตว์เสมอมา
หน้าที่หลักของพัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan)  คือการระบายอากาศและเพิ่มความเร็วลมในพื้นที่ หลายครั้งที่ผู้ประกอบการหลายท่านมีคำถามว่า  สามารถลดอุณภูมิได้หรือไม่ คำตอบคือ “ ได้ “ แต่มีเงื่อนไขมากมายในการที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงเป็นองค์ประกอบร่วม อาทิ ความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่  โหลดที่มีอยู่ในพื้นที่ แหล่งกำเนิดความร้อนทั้งภายนอกและในอาคาร  ระยะความสูงจากพื้นสู่หลังคา  การออกแบบอาคารและช่องทางลม ฯลฯ  ด้วยข้อกำหนดดังที่กล่าว การจะใช้ ให้สามารถลดอุณภูมินั้นจึงเป็นเรื่องรอง แต่หน้าที่หลักคือดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นและการลดอุณหภูมิเป็นผลพลอยได้
แล้วทำไมเราถึงรู้สึกเย็นเมื่อโดนลมล่ะ ?
       นั่นก็เพราะตัวเราสามารถสร้างความร้อนออกมาจากร่างกายได้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่แล้วตามธรรมชาติและสามารถรับความร้อนจากภายนอกนั่นก็คืออากาศเข้ามาหมุนวนรอบ ๆ ตัวเราได้ด้วย ทำให้เกิดความร้อน และทำให้ลมที่อยู่บริเวณรอบตัวเราอุ่นไปด้วย ถ้าอุณภูมิรอบตัวเราสูงเกินไป จะทำให้เรารู้สึกร้อน  เมื่อมีลมหรือความเร็วลมในอากาศเพิ่มขึ้นเข้ามาปะทะกับตัวเราอากาศอุ่นหรือร้อนรอบตัวเราจะถูกพัดพาไปยังอีกบริเวณนึง ทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้น และสุดท้ายเมื่ออากาศร้อนร่างกายจะทำการขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนภายในร่างกายเมื่อลมพัดผ่านทำให้ระเหยกลายเป็นไอน้ำในที่สุด เราจึงรู้สึกว่าเย็นสบายเวลาโดนลม
ดังนั้นการคำนวณการติดตั้งพัดลมในพื้นที่ต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการระบายอากาศและมีหลักสำคัญในการออกแบบระบบระบายอากาศโดยใช้ พัดลมฟาร์ม  ก็คือการกำหนดและคำนวณค่าอัตราการหมุนเวียนของอากาศ (Air Change Rate)
โดยปกติในแต่ละพื้นที่จะมีการระบุค่าอัตราการหมุนเวียนอากาศ (Air Change Rate) ที่ต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ดังแสดงในตาราง
ดังนั้นวิศวกรที่ติดตั้งระบบลมจำเป็นต้องคำนวณค่าการหมุนเวียนอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อการออกแบบระบบ  อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
       บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านการออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยประสบการณ์กว่า 17 ปี โดยเป็นผู้นำในการผลิต นำเข้า ติดตั้ง และเซอร์วิส ครบวงจรและสามารถออกแบบระบบ Ventilation Hybrid  Systems ให้กับลูกค้าเพื่อการประหยัดพลังงานและตอบสนองในส่วนของการระบายอากาศได้อย่างมืออาชีพ
ปัจจุบันเรามี พัดลมฟาร์ม (Industrial Propeller Fan)  ที่จัดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้วมากกว่า 3,000 ตัวทั่วประเทศ และมีช่องทางการขายที่สะดวกรวดเร็วทั้งตลาด Modern Trade , Dealer และ End User  โดยรุ่นที่ทำการจัดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้คือ 22″, 32″, 38″, 45″, 50″  ปริมาณลมสูงสุดกว่า 44,500 CMH
สินค้าทุกชิ้นรับประกันตามเงื่อนไข 1 ปีเต็ม เรามีสินค้าพร้อมส่งและได้รับมาตรฐาน
มอก. เลขที่ 934-2558 เป็นทีเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *