ระบบระบายอากาศ เป็นหนึ่งในระบบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการก่อสร้างอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาสักหนึ่งแห่ง เพราะว่าหากปราศจากการติดตั้งระบบดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้อากาศภายในอาคารไม่บริสุทธิ์ แย่กว่านั้นคือการปนเปื้อนไปด้วยแก๊สอันตราย หรือมลพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และทรัพย์สินได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่นิยมใช้สำหรับระบบระบายอากาศนั้น มักจะใช้เป็น พัดลมดูดอากาศ เพราะสามารถทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี เสียงค่อนข้างเบา และประหยัดพลังงาน ดังนั้นวันนี้ Yushi Group ของเราที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบระบายอากาศมายาวนานมากกว่า 30 ปี จึงอยากพาทุกท่านที่กำลังสนใจจะ ติดตั้ง พัดลมดูดอากาศโรงงาน มาเจาะลึกไปกับพัดลมระบายอากาศกันว่า ทำไมการติดตั้งพัดลมประเภทนี้จึงสำคัญ และสามารถช่วยให้อากาศดีขึ้นได้อย่างไร ?

 

พัดลมดูดอากาศโรงงาน เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง

พัดลมดูดอากาศโรงงาน

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งแห่งนั้น จะประกอบไปด้วยพื้นที่หลายฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การผลิต พื้นที่จัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ พื้นที่ออฟฟิศ รวมไปถึง พื้นที่อับอากาศ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีคนเข้าไปทำงานมากนัก โดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีข้อจำกัด และมาตรฐานในการวางระบบระบายอากาศที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่มีการทำงานของพนักงาน ก็จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เช่น การติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม EVAP หรือเครื่องปรับอากาศ อย่างไรดีบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทลำบากนั้น ก็ต้องมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศด้วยเช่นกัน

โดยธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบระบายอากาศเป็นอย่างมาก ก็จะมี

 • โกดังเก็บสินค้า (ทั้งสินค้าทั่วไป และสินค้าอันตราย)
 • คลัง หรือศูนย์กระจายสินค้า
 • โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • ฟามปศุสัตว์
 • สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีคนใช้งานพื้นที่จำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงอาหาร ฯลฯ

พื้นที่อับอากาศคืออะไร ทำไมต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศโรงงาน?

พัดลมดูดอากาศโรงงาน

พื้นที่อับอากาศ หรือ Confined Space เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับมนุษย์ หรือมีทางเข้าทางออกที่ยากลำบากต่อการเคลื่อนย้าย หรือช่วยเหลือเมื่อประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุ การจัดเก็บแก๊ส หรือสารเคมีอันตราย และกิจกรรมหรือกระบวนการผลิตที่ดำเนินการอยู่ เป็นต้น

ดังนั้นพื้นที่อับอากาศ จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถพบได้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจ มีขนาดเล็กไม่กี่ตารางเมตรไปจนถึงพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถังเก็บวัตถุดิบ ไซโล ห้องขยะ ห้องใต้ดิน ท่อระบายน้ำ รถบรรทุก หม้อไอน้ำ บ่อพัก ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ โดยอันตรายของพื้นที่อับอากาศคือ

 • สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการใช้งาน – พื้นที่ดังกล่าวอาจมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือบรรยากาศเต็มไปด้วยการปนเปื้อนสารพิษที่เมื่อเข้าไปอาจทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้
 • อันตรายจากสารเคมีที่จัดเก็บภายใน – สารบางประเภทสามารถระเหยกลายเป็นไอ หรือเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงได้
 • อันตรายจากการระเบิด – แก๊สที่สะสมอยู่ในพื้นที่แบบปิด เมื่อเผชิญกับตัวแปรที่ไม่คาดคิด เช่น ประกายไฟ อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้
 • ปัจจัยที่ไม่เหมาะสมด้านกายภาพ – เนื่องจากมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ พื้นที่อับอากาศจึงมักมีอุณหภูมิไม่เหมาะสม หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

 

ติดตั้ง พัดลมดูดอากาศโรงงาน เพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

จะเห็นได้ว่าพื้นที่อับอากาศภายในโรงงานนั้น อาจเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ แต่ก็อาจ เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน และทรัพย์สินอื่นๆ ได้หากไม่ดูแลจัดการให้ดี การติดตั้งพัดลมดูดอากาศจึงเป็นระบบที่ดีในการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และทำให้พื้นที่เหล่านั้นเหมาะสมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยคุณสมบัติของพัดลมดูดอากาศก็จะมี

 1. กำจัดกลิ่น – พัดลมดูดอากาศช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดี ซึ่งกลิ่นมักเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง รวมถึงอากาศที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาทดแทนช่วยให้ภายในห้องมีความปลอดโปร่งมากขึ้น
 2. ยืดอายุเครื่องจักร และวัตถุดิบ – การปรับสภาพอากาศ นอกจากจะมีผลดีกับมนุษย์แล้ว ยังช่วยให้เครื่องจักรทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน และลดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาวได้
 3. ลดอัตราการปนเปื้อน – ระบายแก๊ส ควัน หรือสารเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพราะมลพิษเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

 

แนะนำประเภทของ พัดลมดูดอากาศโรงงาน สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

พัดลมดูดอากาศโรงงาน

พัดลมดูดอากาศในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้งาน ขนาด รูปลักษณ์ และฟังก์ชันต่างๆ ให้เข้ากันได้ดีกับการใช้งานในความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นการเลือกใช้งานอุปกรณ์ประเภทพัดลมระบายอากาศนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงขนาดสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเป็นอันดับแรก โดยทั่วๆไปแล้ว พัดลมจะถูกจำแนกตามค่าตัวเลข โครงสร้าง วัสดุ และขนาด ซึ่งมี AMCA (Air Movement Control Association) แบ่งประเภทออกเป็นหลายคลาส และยิ่งมีคลาสสูงจะยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานมาก และมีราคาที่สูงขึ้นตามลำดับ

โดยหากจะจำแนก พัดลมดูดอากาศโรงงาน ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ แล้ว จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งประจำที่ – เป็นประเภทที่เห็นได้บ่อยๆ เพราะมีขนาดให้เลือกใช้มาก ที่เห็นได้บ่อยๆ คือพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ หรือห้องครัว โดยประสิทธิภาพของพัดลมจะลดลงเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง แต่รุ่นที่มีคลาสสูงก็จะมีกำลังในการดูดอากาศมาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • พัดลมดูดอากาศ แบบพกพา – เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพัดลมท่อ มีน้ำหนักไม่มาก สามารถพกพาได้สะดวก เหมาะสมอย่างยิ่งกับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด เช่น โรงจอดรถ โรงเวิร์คช็อป โรงประกอบอาหาร ฯลฯ 
 • พัดลมดูดอากาศ แบบพกพา มีแบตเตอรี่ในตัว – เป็นพัดลมที่มักใช้งานในกรณีฉุกเฉิน และไม่สามารถใช้งานไฟฟ้าได้ เช่น กรณีไฟดับ หรือใช้ในหน่วยกู้ภัย หรือพนักงานดับเพลิง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการติดตั้งพัดลมดูดอากาศนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณ และใช้ประสบการณ์ในการเลือกใช้ให้คุ้มค่า และเหมาะสมกับสถานที่มากที่สุด ดังนั้นที่ Yushi Group ของเรามี พัดลมดูดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น PVT พัดลมท่อ ดูด-เป่าอากาศในที่อับชื้น พัดลมฟาร์มรุ่นบานเกล็ด-ตะแกรงหลัง GLF Series พัดลมอุตสาหกรรม FAD Series พัดลมอุตสาหกรรม FBD Series พัดลมถังกลม FB Series ฯลฯ

 

Yushi Group แหล่งรวมสินค้าอุตสาหกรรม และ ระบบระบายอากาศ

จะเห็นได้ว่า ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนอกจากจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของระบบการผลิตแล้ว ระบบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และการใช้งานอาคารก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นแล้วเราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น เครื่องดูดอากาศโรงงาน และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือ ระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ,Evap , เครื่องดูดอากาศโรงงาน -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *