โรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่เสี่ยงอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดมลพิษอันตรายร้ายแรงแก่ร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีเครื่องจักร และพนักงานแออัด การวางระบบการผลิตที่ดี และมี ระบบกำจัดฝุ่น ที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เพราะหากไม่ได้จัดการระบบต่างๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจส่งผลเสีย ทั้งการเพิ่มต้นทุนที่ไม่จำเป็น และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานได้

วันนี้ Yushi Group จึงได้นำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดพื้นที่โรงงานขนาดเล็ก และการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น มาฝากทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนระบบต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน

การมีพื้นที่จำกัดภายในโรงงาน ส่งผลเสียอย่างไร

ระบบกำจัดฝุ่น

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัดนั้น จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งหากไม่ได้วางแผนผังการจัดการพื้นที่มาเป็นอย่างดี ก็อาจเกิดปัญหาพื้นที่แออัด และเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ การสูญหายของเครื่องมือ เครื่องจักร หรือการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีพอ ตลอดไปจนถึงปัญหาต่างๆ ภายในอาคารดังนี้

 • ระยะเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเคลื่อนย้ายจุดวางวัสดุ และสินค้าได้ลำบาก
 • มีการทำงานซ้ำซ้อน พนักงานไม่ได้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
 • ลดความคุ้มค่าในการใช้งานพื้นที่ลง เพราะอาจมีมุมอับ หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • มีปัญหาฝุ่นควัน ความร้อน อุณหภูมิ กลิ่น และการถ่ายเทอากาศ
 • การแบ่งพื้นที่ปฏิงานไม่ชัดเจน ทำให้จัดสรรการทำงานได้ลำบาก
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ดังนั้นหลังจากสร้างโรงงานเสร็จ หรือระหว่างก่อสร้างนั้น เจ้าของโรงงานควรปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต วิศวกร ผู้ออกแบบอาคาร และวิศวกรระบบต่างๆ เพื่อวางแผนจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุด

ระบบกำจัดฝุ่น ภายในโรงงาน มีกี่ประเภท

ระบบกำจัดฝุ่น

อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อด้านบนว่า ระบบกำจัดฝุ่น หรือระบบระบายอากาศนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะไม่มีใครสามารถทำงานได้เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ มีกลิ่นเหม็น อุณหภูมิสูง และเต็มไปด้วยฝุ่นควัน ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยระบายอากาศอย่าง เครื่องกำจัดฝุ่น และควันพิษ ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี

โดยระบบกำจัดฝุ่นที่แนะนำก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. ระบบกำจัดฝุ่นแบบติดตั้ง – เป็นอุปกรณ์กำจัดควันพิษที่มีการติดตั้งประจำที่ เหมาะกับการทำงานที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายจุด ตัวเครื่องมักติดตั้งมาอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์ติดผนัง เพดาน หรือในรูปแบบของโต๊ะ และมีรุ่นให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ หลายขนาด เหมาะกับงานที่ผลิตมลพิษทั้งระดับต่ำ กลาง และสูง
 2. ระบบกำจัดฝุ่นแบบเคลื่อนที่ – เป็นอุปกรณ์กำจัดควันพิษที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยจะมีการติดตั้งล้อเลื่อนให้เคลื่อนย้ายจุดไปได้รอบบริเวณพื้นที่ อย่างไรก็ตามรุ่นเคลื่อนที่นี้อาจเหมาะสมกับงานเชื่อมที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ระดับเริ่มต้น หรือระดับกลาง 

พื้นที่จำกัด ควรเลือกใช้ ระบบกำจัดฝุ่น แบบเคลื่อนที่

สำหรับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัดนั้น อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายพื้นที่ในการทำงานได้อย่างสะดวก หรือนำไปเก็บได้หากไม่มีการใช้งาน ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการทำงานได้มาก หากยังไม่จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

เครื่องกำจัดฝุ่น และควันพิษ Plymovent ซึ่งเป็นแบรนด์อุปกรณ์กำจัดมลพิษระดับโลกที่ได้รับความไว้ใจจากภาคอุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลก ได้คิดค้น และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานที่มีข้อจำกัดมาก เช่น โรงงานขนาดเล็ก

ระบบกำจัดฝุ่น

ระบบกำจัดฝุ่นแบบเคลื่อนที่ที่เราขอแนะนำ ก็จะมี

 • Mobile Go – เป็นเครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ ออกแบบมาเพื่อใช้กับการสกัดระดับเริ่มต้น หรือกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดควันน้อย ถึงปานกลาง หัวดูดสามารถใช้งานได้ในระยะ 4 เมตร มีล้อเลื่อนพร้อมใช้งาน สามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณได้อย่างสะดวกสบาย
 • Mobile Pro – เป็นรุ่นที่เหมาะกับขนาดงานที่มีความจริงจังมากขึ้น เช่น การเชื่อมแบบ MIG, แบบ MAG, แบบ TIG, แบบ GMAW, แบบ FCAW และธูปไฟฟ้า ภายในเครื่องมีระบบตรวจจับปริมาณผงฝุ่น และสามารถทำความสะอาดไส้กรองได้โดยง่าย 

พื้นที่จำกัดใช้ ระบบกำจัดฝุ่น ได้เหนือกว่าด้วย โต๊ะ Downdraft แบบติดตั้ง

โต๊ะ Downdraft เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจ เพราะสามารถแบ่งโซนพื้นที่การทำงานได้อย่างชัดเจน ปลอดภัย และไม่รบกวนกับจุดการทำงานอื่นๆ เพราะกระบวนการผลิตบางประเภท อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ควัน และเสียงที่รบกวนการทำงานอื่นๆ ในพื้นที่ได้

สำหรับอุปกรณ์กำจัดควันแบบโต๊ะ สามารถเลือกใช้รุ่นที่เหมาะกับการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้น ที่มีตัวดักประกายไฟ หรือรุ่นในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มฟังก์ชันการติดตั้งตัวกรองภายในตัว ตลอดไปจนถึงระบบกำทำความสะอาดตัวเอง เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานตัวกรอง โดยสามารถช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา และการจัดซื้อไส้กรองใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดตั้ง และวาง ระบบกำจัดฝุ่น กับ Yushi Group แบบครบวงจร

หากคุณมองหาบริการติดตั้ง เครื่องดูดควันเชื่อม ในโรงงานอุตสาหกรรม ขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องดูดควันเชื่อม และงานติดตั้ง เครื่องดูดควันเชื่อม ระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *