เมื่อพูดถึงมลพิษทางอากาศ หลายคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับฝุ่นควันขึ้นมาเป็นอันดับแรก เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทุกส่วนได้ โดยเริ่มตั้งแต่จมูก หลอดลม ลงไปถึงปอด ทั้งนี้นอกจากฝุ่นควันแล้ว มลพิษทางอากาศที่ร้ายแรงเช่น สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออนุภาคโลหะอันตรายระดับที่ตามองไม่เห็น ยังส่งผลเสียถึงระดับเซลล์ หรือสามารถสะสมกลายเป็นมะเร็งลุกลามในอวัยวะต่างๆ ในอนาคตได้ ระบบบำบัดอากาศ ในอาคารจึงเป็นระบบที่ต้องให้ความสำคัญ และลงทุนเป็นอันดับแรก

วันนี้ Yushi Group ของเราจึงอยากพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนี้กันให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเภท คุณสมบัติ และอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด หากพร้อมแล้วมาติดตามไปพร้อมๆ กันได้เลย !

ระบบบำบัดอากาศ คืออะไร ?

ระบบบำบัดอากาศ

ระบบบำบัดอากาศ เป็นหนึ่งในระบบที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งที่มีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซ อนุภาคขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไอกรด สารเคมี รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่ำแย่ลงได้ ซึ่งหากจะแบ่งประเภทของ ระบบบำบัดอากาศ ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • ระบบระบายอากาศแบบเปียก – เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้ใช้น้ำเป็นตัวจับกับมลพิษผ่านการปล่อยน้ำ สวนทางกับทิศทางการปล่อยลมที่มีมลพิษอยู่ มีข้อดีคือค่าบำรุงรักษาต่ำ แต่มีข้อเสียอยู่ที่การกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนมลพิษเนื่องจากเมื่อน้ำสัมผัสกับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก จะกลายเป็นตะกอนเหลว ส่วนแก๊สที่ละลายอยู่ในน้ำก็จะกลายเป็นน้ำกรด-ด่าง ที่เป็นอันตรายหากไม่ทำการกำจัดอย่างถูกวิธี
 • ระบบระบายอากาศแบบแห้ง – เป็นระบบดักจับฝุ่น หรือมลภาวะที่มีอนุภาคอยู่มาก ยกตัวอย่างเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ หรือโรงงานที่มีการผลิตที่ก่อขยะสูง เช่น โรงไม้ เป็นต้น

โดยระบบบำบัดอากาศเสียทั้งสองประเภทก็ยังสามารถแยกประเภทย่อยออกไปได้อีก ซึ่งแต่ละประเภทก็จะเหมาะสมกับการนำไปใช้งานในโรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาด ฟังก์ชันการกรอง และความเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่

ระบบบำบัดอากาศ แบบแห้งช่วยกำจัดฝุ่น มีกี่ประเภท

ระบบบำบัดอากาศ

อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนว่า ระบบบำบัดอากาศแบบแห้งนั้นมักจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตมลพิษที่มีอนุภาคฝุ่นเยอะ โดยฝุ่นเหล่านี้จะถูกดักจับผ่านตัวกรองแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ซึ่งประเภทย่อยของระบบแบบแห้ง ก็จะมี

 • ระบบกำจัดฝุ่นชนิดถุงกรอง (Bag Filter) – เป็นระบบที่ใช้กลไกที่มีความเข้าใจง่าย คือการปล่อยอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าสู่ถุงกรอง หรือผ้ากรอง ที่มีความละเอียดสูง และมีหลายชั้นเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่ออกมาในขั้นตอนสุดท้ายจะมีความบริสุทธิ์มากที่สุด ซึ่งความบริสุทธิ์นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 99% อย่างไรก็ตามตัวระบบนี้จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก ตัวกรองค่อนข้างมีราคาสูง และต้องบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อไม่ให้ถุงกรองตัน
 • ระบบกำจัดมลพิษด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter) – ถ่านกัมมันต์เป็นวัตถุที่มีความสามารถในการดูดซับมลพิษสูง โดยสามารถแยกนำเอาก๊าซเสีย หรือไอระเหยที่มีกลิ่นรุนแรง หรือปนเปื้อนเข้ากับสารอินทรีย์ออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโมเลกุลของก๊าซเหล่านี้จะถูกดูดเข้าไปในอนุภาคของถ่านที่มีลักษณะเป็นรูพรุน ดังนั้น ระบบบำบัดอากาศ ประเภทนี้จึงเหมาะกับโรงงานเคมีที่มีสาร VOCs ในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสี พ่นสี อบสี โรงงานปิโตรเคมี โรงอาหารสัตว์ โรงงานยางดิบ และโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 • ระบบไซโคลนดักฝุ่น (Cyclone Dust Filter) – ระบบนี้จะมีการติดตั้งถังกรองที่มีลักษณะสูง เพื่อทำการเหวี่ยงอากาศเป็นรูปแบบลมหมุนด้วยความเร็วสูง โดยอาศัยเอาหลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของอนุภาค ซึ่งทำให้ฝุ่นขนาดใหญ่ และน้ำแยกตัวออกจากอากาศ และตกลงสู่ถังรองด้านล่าง ระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบถุงกรองได้ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น แยกฝุ่นที่มีความคม อนุภาคใหญ่ หรือติดไฟได้ออกก่อน เพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้กรองในระบบ Bag Filter

Dust Collector ตัวช่วยกำจัดฝุ่นในระบบ Ventilation

ระบบบำบัดอากาศ

หนึ่งในกระบวนการผลิตที่พบได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้โลหะก็คือ กระบวนการเชื่อม ซึ่งสถานีเชื่อมนั้นเป็นจุดที่มีการผลิตมลพิษอันตรายสูงอย่าง ฟูม (ควันเชื่อม) ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมี และอนุภาคโลหะขนาดเล็ก ที่สามารถปนเปื้อนเข้าสู่กระแสเลือด และสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆได้ เครื่องดูดควันเชื่อม หรือเครื่องกำจัดฝุ่นขนาดเล็กจึงเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ สามารถช่วยจัดสรรพื้นที่ และทำให้ลดการปนเปื้อนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โดยเครื่องกำจัดฝุ่น หรือ Dust Collector ที่ Yushi Group ขอแนะนำก็จะมาจากแบรนด์ Plymovent แบรนด์อุปกรณ์ในระบบบำบัดอากาศ ชื่อดังจากยุโรป มีมาตรฐานระดับสูง และได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลก โดยแต่ละรุ่นที่แนะนำจะมี ดังนี้

 • Downdraft Table – เครื่องดูดควันเชื่อมแบบโต๊ะ มีระบบตรวจเช็กปริมาณผงควันที่ไส้กรอง หากมีควันหรือฝุ่นในปริมาณสูง ระบบจะกำจัดควันและฝุ่นอัตโนมัติ และมีระบบ Pulse อยู่ในชุดไส้กรองโดยตรง ทำให้ไส้กรองสะอาดขึ้น
 • Mono Go/Dual Go – เครื่องดูดควันเชื่อมขนาดเล็ก เหมาะกับงานเชื่อมที่ไม่บ่อย หรือไม่ก่อให้เกิดควันเยอะ ตัวพัดลมดูดสามารถดูดควันได้ไกลถึง 4 เมตร และใช้เทคโนโลยีพัดลมระดับสูง
 • MDB – เป็นระบบกำจัดฝุ่นในรูปแบบโมดูล ซึ่งสามารถปรับแต่งขนาด ตัวกรอง และทางเข้าออกของลมได้อย่างอิสระ มีเทคโนโลยีการกรองระดับสูง และสามารถกระจายอากาศได้อย่างทั่วถึง รวมถึงยังมีฟังก์ชันพิเศษเช่น Multi Flow ที่สามารถวัดปริมาณฝุ่นในระบบ พร้อมกันนี้ยังติดตั้ง Oil Shield เพื่อกรองละอองน้ำมันออกจากอากาศได้อีกด้วย

 

เลือกติดตั้ง ระบบบำบัดอากาศ ที่ได้มาตรฐาน เลือก Yushi Group

ระบบบำบัดอากาศ เป็นระบบหนึ่งที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะหากมีการติดตั้งระบบดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ก็จะช่วยให้กระบวนการผลิตสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้น รวมถึงพนักงานของคุณก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็ควรประเมินค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ความคุ้มค่าในระยะยาว และประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ

เพราะฉะนั้นแล้วเราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้ง ระบบ Ventilation ,Evap -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *