เมื่อพูดถึงระบบ ระบบระบายอากาศในอาคาร แล้ว การจัดการการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารพาณิชย์ทั่วไป ตึกสูง หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยจะมีความแตกต่างกับ ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่มาก เนื่องจากภายในโรงงานนั้นเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร ก๊าซ และอนุภาคอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเป็นอันตรายต่อพนักงาน และคนที่ใช้งานอาคารอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้นสำหรับบทความในวันนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับ ความสำคัญของระบบระบายอากาศในโรงงาน โดยเฉพาะการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี การจัดวางระบบ และการติดตั้งที่ถูกต้อง ติดตามต่อได้เลย !

ความสำคัญของ ระบบระบายอากาศในอาคาร

ระบบระบายอากาศในอาคาร

ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) เป็นระบบที่ทำความเข้าใจได้ง่าย ก็คือการนำเอาอากาศที่สกปรก ปนเปื้อน และไม่บริสุทธิ์ออกจากอาคารด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง พร้อมนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนภายใน ซึ่งจะช่วยลดทั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ลดความชื้น ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัดก๊าซ หรือมลพิษอันตรายออก

อย่างไรก็ตาม ระบบระบายอากาศมักถูกวางระบบ และออกแบบตั้งแต่กระบวนการสร้าง ดังนั้นจึงไม่ค่อยพบปัญหาในจุดนี้มากนัก นอกเสียจากหากใช้งานอาคารผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามการคำนวณไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ อาคารหรือโรงงานเหล่านั้นก็มักจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนอากาศ ยกตัวอย่างเช่น จำนวนคนที่ใช้งานอาคารมากเกินกำหนด มีการใช้เครื่องจักรที่มีความร้อนสูงเกินไป มีการวางอุปกรณ์ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์กีดขวางเส้นทางระบายอากาศ หรือกระบวนการผลิตมีการก่อให้เกิดมลพิษสูงเกินไป

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงระบบระบายอากาศ หรือติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติม นอกจากนี้ก็ควรหมั่นเช็กสภาพ และบำรุงรักษาระบบเดิมที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานของระบบดังกล่าว สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ติดขัด

มาตรฐานที่ดี ที่ต้องมีใน ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศในอาคาร

การติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดีจำเป็นต้อง มีการวางแผน และติดตั้งตามมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์การใช้งานให้เพียงพอ รวมถึงคาดการณ์ความเป็นไปได้สำหรับแผนงานในอนาคตอีกด้วย โดยการติดตั้ง Ventilation System เพิ่มเติมนั้น จำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างอาคาร การคำนวณทิศทางอาคาร ตลอดไปจนถึงปริมาณลมธรรมชาติที่พัดผ่านพื้นที่ โดยหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นโรงงานของคุณก็จะพร้อมสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อดีอื่น ๆ ดังนี้

 • อุณหภูมิเหมาะสม – อุณหภูมิเป็นตัวแปรสำคัญในการทำงานไม่ว่าจะเป็นคน หรือเครื่องจักร การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมจะทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
 • อากาศบริสุทธิ์ – อากาศบริสุทธิ์ส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของพนักงาน การมีอากาศบริสุทธิ์เพียงพอจะลดอัตราการลาป่วย หยุดงาน หรือการลาออกได้
 • กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น – ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถทำงานได้ราบรื่นขึ้น หากมลพิษ และฝุ่นควันถูกกำจัดออกไปได้อย่างถูกวิธี และมีมาตรฐาน
 • ยืดอายุเครื่องจักร – ละอองน้ำมัน หรือฝุ่นควันขนาดเล็ก มีผลอย่างมากกับประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอัคคีภัย – สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด จะช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่โรงงานทั้งโรงงานได้เป็นอย่างดี

วิธีการติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร 

สำหรับระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพนั้น คุณสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ปริมาณพนักงาน กำลังการผลิต และจำนวนเครื่องจักรได้ โดยอาศัยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบระบายอากาศที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งระบบระบายอากาศจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ – เป็นระบบที่มีการอาศัยรูปทรง และลักษณะโครงสร้างของอาคารให้เอื้อต่อการไหลเวียนของอากาศ ซึ่งอาคารใดที่มีการออกแบบการหมุนเวียนอากาศที่ดี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ลง รวมถึงช่วยให้ตัวอาคารมีความน่าใช้งานมากกว่ารูปแบบอาคารปิดทึบแบบไม่มีช่องลมอีกด้วย
 2. ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ – แน่นอนว่าภายในอาคารย่อมมีจุดที่เป็นจุดอับ หรือเป็นโซนการผลิตที่มีการก่อมลพิษสูง เช่น สถานีการเชื่อม ตัด เจียรโลหะ กระบวนการหล่อ เผา หรือหุงต้ม ภายในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศแบบเฉพาะที่ หรือมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศช่วย เพื่อเพิ่มปริมาณลมไหลผ่านในพื้นที่

 

แนะนำ ระบบ Ventilation ที่จำเป็นต้องติดตั้งภายในอาคาร

ระบบระบายอากาศในอาคาร

อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนว่า สำหรับพื้นที่ปิดหรือมีการถ่ายเทอากาศน้อย จำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายอากาศเสริมที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควัน พัดลมอุตสาหกรรม หรือระบบ Evap

ดังนั้นวันนี้ทาง Yushi Group ได้นำอุปกรณ์ระบายอากาศ 3 ชนิด มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จัก ซึ่งทั้ง 3 อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยมในการใช้งานสำหรับอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อาคารอเนกประสงค์ อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

 • พัดลม EVAP – เป็นระบบทำความเย็นด้วยการพาความร้อนด้วยไอน้ำ สามารถติดตั้งได้ง่าย และลดอุณหภูมิลงได้หลายองศา นอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งเป็นเครื่องเคลื่อนที่ หรือเต็มระบบทั่วทั้งโรงงาน 
 • พัดลมใบดำ – พัดลมใบดำ หรือพัดลมอุตสาหกรรม เป็นพัดลมที่มีใบพัดขนาดใหญ่ สามารถสร้างปริมาณลมได้สูงกว่าพัดลมทั่วไป นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงาน มีรุ่นให้เลือกใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะติดตั้งกับผนัง กำแพง เพดาน หรือรุ่นมีล้อเคลื่อนที่ 
 • พัดลมฟาร์มระบายอากาศ – เป็นพัดลมขนาดใหญ่ ที่มีการติดตั้งบริเวณผนัง หรือเพดานของอาคาร มักใช้ในการระบายอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ เสียงเงียบเบา ทำงานติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะกับการใช้งานในโรงเรือน คลังสินค้า หรือพื้นที่กระบวนการผลิตทั่วไป 

ให้พื้นที่ทำงานของคุณ ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย ระบบ Ventilation จาก Yushi Group

หากคุณมองหา บริการติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ เราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้ง ระบบ Ventilation ,Evap -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *