ระบบระบายอากาศ เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ออฟฟิศ หรือที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะนอกจากระบบนี้จะส่งผลโดยตรงกับ สภาพแวดล้อม และความเหมาะสมกับการใช้งานอาคารแล้ว ยังสามารถช่วยระบายมลพิษ หรืออากาศเสียผ่านการออกแบบการหมุนเวียนอากาศที่ดีได้ ซึ่งหากออกแบบได้มีประสิทธิภาพมากพอ ก็จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

วันนี้ Yushi Group จึงได้นำหลักการการทำงานของ ระบบระบายอากาศในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ที่นิยมใช้สำหรับการใช้งานในอาคารประเภทต่างๆ มาแนะนำเป็นทางเลือก สำหรับใครที่กำลังจะออกแบบอาคาร หรือมองหาระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพอยู่

หลักการทำงานของ ระบบระบายอากาศในอาคาร

ระบบระบายอากาศในอาคาร

สำหรับจุดประสงค์ของระบบระบายอากาศภายในอาคาร คือการนำอากาศเก่าที่อาจปนเปื้อน หรือมีมลพิษ ออกจากพื้นที่ พร้อมเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามา ดังนั้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ระบบระบายอากาศ จึงเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิต อาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงานทั้ง ผลกระทบระยะสั้น และระยะยาว

โดยรูปแบบของระบบระบายอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คร่าวๆ ได้ดังนี้

 • ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ – เป็นการใช้หลักการแรงดันอากาศ เข้ามาใช้ร่วมกับการออกแบบอาคารให้เหมาะสม โดยต้องอาศัยหลักการทางวิศวกรรม และโครงสร้าง ให้สอดรับกับการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ทิศทางลม การเปิดช่องลม การจัดวางสิ่งของภายในพื้นที่ ตลอดไปจนถึงการใช้เครื่องกลอย่างพัดลมในการช่วยระบายอากาศอีกด้วย
 • ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ – จะเป็นระบบระบายอากาศที่ใช้ระบบเครื่องกล ในการจัดการมลพิษ หรืออากาศเสียออกจากบริเวณใด บริเวณหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น ภายในอุตสาหกรรมหนักที่มีการก่อมลพิษสูง เช่น ฟูม ก๊าซพิษ ละอองน้ำมัน หรืออนุภาคโลหะขนาดเล็ก เป็นต้น

โดยการติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ที่เหมาะสมนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึง ปัจจัยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณขนาดพื้นที่ การเลือกคุณสมบัติของอุปกรณ์บางชนิด ตำแหน่งการวางระบบ กระแสลม การออกแบบอาคาร หรือจำนวนพนักงานที่ใช้งานอาคารในระยะเวลาเดียวกัน

เปลี่ยนอากาศให้สะอาดด้วย การติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร

ระบบระบายอากาศในอาคาร

หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า การติดตั้งระบบปรับอากาศ และทำความเย็นนั้น ส่งผลกระทบอย่างไรกับการไหลเวียนอากาศในอาคารหรือไม่ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการก่อมลพิษสูง การติดตั้งพัดลมระบายอากาศจะช่วยในการนำอากาศเสียออกจากพื้นที่ได้ดีกว่า โดยความสำคัญของพัดลมระบายอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมี

 • ลดอุณหภูมิ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และลดมลพิษ 

ความร้อนถือเป็นศัตรูของเครื่องจักร และพนักงาน เพราะนอกจากจะทำให้เครื่องจักรเหล่านี้เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้ว พนักงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ร้อนอบอ้าว มีกลิ่นเหม็น และความชื้นสูง ก็มีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือมีสุขภาพโดยรวมแย่ลงด้วยเช่นกัน

 • เพิ่มการไหลเวียนของอากาศได้ยอดเยี่ยม

การสะสมของมลพิษ หรืออากาศเสียภายในตัวอาคารนั้น นอกจากจะส่งผลต่อเครื่องจักร กับพนักงานแล้ว อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น อัคคีภัย การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมีได้ ดังนั้นการกำจัดมลพิษจึงส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของโรงงานของคุณ

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

การทำให้เครื่องจักรมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น การลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลของพนักงานที่เจ็บป่วย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่ทดแทน เป็นอีกหนึ่งจุดที่ ระบบระบายอากาศ ส่งผลทางอ้อม แต่ก็สามารถวัดผล และเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อติดตั้งไปเป็นระยะเวลานาน

แนะนำ พัดลมยักษ์ จาก Yushi Group

ระบบระบายอากาศในอาคาร

วันนี้ Yushi Group ได้นำ พัดลมยักษ์ หรือ Big Fan ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ในการติดตั้งภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารอเนกประสงค์ ลานจัดกิจกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการระบายอากาศภายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการหมุนคล้ายใบพัดของเฮลิคอปเตอร์

โดยพัดลมยักษ์เหล่านี้จะนำอากาศร้อนที่มีน้ำหนักเบา พัดออกไป และนำอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ จึงสามารถ ช่วยลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5-8 องศา และใช้ค่าไฟเพียง 40-60 บาทต่อวัน (ชั่วโมงละ 4 บาท) ซึ่งพัดลมยักษ์มี 2 รุ่นให้เลือกใช้ได้ ดังนี้

 1. AC Big Fan – พัดลมยักษ์มอเตอร์กระแสสลับ  คู่กับมอเตอร์เกียร์ เพื่อลดรอบในการทำงาน ร่วมกับระบบ VSD Inverter สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 1,600 ตร.ม. และ 1,764 ตร.ม. ตามรอบการหมุน
 2. Big Ceiling DC Fan – พัดลมที่ใช้ระบบมอเตอร์กระแสตรง จึงมีขนาดเล็กกว่า การหมุนของใบพัดก็มีจำนวนรอบที่น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือสามารถเลียนแบบลมตามธรรมชาติได้ดีกว่า และมีหลายขนาด และรอบการหมุนให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ 

มองหาบริการจำหน่าย และติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร ต้อง Yushi Group

หากคุณมองหา บริการติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ เราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ,Evap -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *