ในอาคารทุกรูปแบบ จำเป็นต้องมี การวางระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ไว้เพื่อ ทำให้อากาศหมุนเวียน และถ่ายเท ไม่ว่าเป็นการใช้เทคนิคการออกแบบตามหลักความดันอากาศ หรือการใช้เครื่องกลต่างๆ เข้าช่วย เช่น ท่อลม หรือพัดลมระบายอากาศ แต่อย่างไรก็ดี การออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารทั่วไป กับ ระบบระบายอากาศในโรงงาน นั้นมีข้อแตกต่างกันอยู่ ทั้งในเรื่องของหลักการออกแบบ และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ดังนั้นวันนี้เราจะนำทุกท่าน มาไขข้อสงสัยต่างๆ ให้มีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับระบบระบายอากาศ และระบบกำจัดควันเสียภายในโรงงาน พร้อมเปรียบเทียบข้อแตกต่าง แบบเจาะลึกกันไปเลย !

 

ระบบระบายอากาศทั่วไป คืออะไร ?

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

ระบบระบายอากาศทั่วไป (Ventilation System) เป็นระบบที่มีหน้าที่ทำการหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร โดยการนำอากาศภายในออก และนำอากาศภายนอกเข้ามา ด้วยหลักการนี้เองทำให้สามารถ ช่วยลดอุณหภูมิ ความชื้น และกำจัดมลพิษบางส่วนออกไป

สำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไปที่มีฟังก์ชันใช้สอยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย โดยส่วนมากจะนิยมใช้ระบบระบายอากาศด้วยวิธีทางกล เนื่องจากสามารถกำหนด ปริมาณการหมุนเวียน และอัตราการถ่ายเทต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในส่วนของระบบระบายอากาศแบบธรรมชาตินั้น จะเป็นหน้าที่ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบอาคาร โดยต้องยึดตามโครงสร้าง และมาตรฐานอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการสร้างนั่นเอง

ปัญหาที่พบได้บ่อย ของการติดตั้งระบบระบายอากาศแบบทั่วไป

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ทั่วไปในปัจจุบันมักมีการวางโครงสร้างระบบระบายอากาศไว้อย่างรอบคอบตามมาตรฐานอยู่แล้ว จึงพบปัญหาเกี่ยวกับระบบส่วนนี้น้อย

ถึงอย่างนั้น การใช้งานอาคารที่ขัดต่อวัตถุประสงค์จากการออกแบบ ทำให้อากาศภายในอาคารหมุนเวียนไม่พอได้ เช่น ผู้ใช้งานอาคารที่มากเกินไป, มีการใช้ความร้อนสูงภายในพื้นที่ หรือมีการสร้างมลพิษ และฝุ่น ส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจรู้สึกไม่สบายตัว และอึดอัดได้

อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้เป็นประจำคือ การขาดการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ทำให้ใช้งาน ระบบระบายอากาศ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเจ้าของอาคารควรหมั่นตรวจเช็กอุปกรณ์ระบายอากาศว่าสามารถทำงานได้ดีอยู่หรือไม่

 

ระบบระบายอากาศในโรงงาน คืออะไร  ?

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

หากพูดถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว หลายคนคงนึกถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิง การทำงานของเครื่องจักร การปลดปล่อยมลพิษ ซึ่งแน่นอนว่าตัวแปรเหล่านี้เอง ทำให้การวางแผนการออกแบบ ระบบระบายอากาศในโรงงาน นั้น ย่อมมีความซับซ้อน และแตกต่างจากการวางระบบระบายอากาศภายในอาคารพาณิชย์อย่างแน่นอน

หากปราศจากระบบกำจัดควันเสีย (Exhaust System) นั่นหมายถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ระบบกำจัดควันเสีย (Exhaust System) เป็นกระบวนการกำจัดมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ โดยผ่านการกรองก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์กลับสู่สภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องดูดควันเชื่อม ซึ่งในควันเชื่อมนั้นประกอบไปด้วยโลหะ และสารพิษอันตรายมากมาย ดังนั้นอุปกรณ์ตัวนี้จึงเข้ามาทำหน้าที่ในการดูดมลพิษเสียจากแหล่งกำเนิดโดยตรง

ปัญหาที่อาจพบ หากไม่ติดตั้งระบบกำจัดควันเสีย 

แน่นอนว่าโรงงานไม่สามารถปล่อยควันเสียที่มีมลพิษ ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกได้โดยตรง ซึ่งหากทำเช่นนั้น ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบอาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพ ในจุดนี้เองจึงได้มีกฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษมารองรับ โดยโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องคำนึงถึง และปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้

ข้อดีของการติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดี

โดยการติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดีให้กับโรงงานนั้น นอกจากจะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น ลดอัตราการลาป่วยจากการได้รับสารพิษ หรือสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ภายในอาคาร รวมไปถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระเบิด หรืออัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปนเปื้อนของก๊าซอันตรายในอากาศได้อีกด้วย

 

ระบบระบายอากาศทั้งสองรูปแบบ มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

หลังจากทำความเข้าใจกับระบบระบายอากาศทั้งสองรูปแบบไปแล้ว หลายๆ ท่านอาจมีข้อสงสัยว่า โรงงานอุตสาหกรรมของเราต้องใช้ระบบระบายอากาศประเภทไหน เราจะมาชี้แจงข้อแตกต่างให้ดูกัน

สำหรับระบบระบายอากาศแบบทั่วไปนั้น อาคารหรือโรงงานทั่วไปมักมีการติดตั้งมาเบื้องต้นอยู่แล้วตามการออกแบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งในส่วนนี้ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนระบบกำจัดควันเสียนั้น เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการก่อมลพิษจำนวนมากในขั้นตอนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่มีเหล็กมาเกี่ยวข้อง หรืออุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีที่รุนแรง และเป็นอันตราย เป็นต้น

โดยหากติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งสองรูปแบบร่วมกันนั้น จะทำให้มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการติดตั้งระบบกำจัดควันเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้เป็นส่วนมาก จะมีด้วยกันอยู่สองรูปแบบคือ แบบติดตั้งประจำที่ และแบบเคลื่อนที่

 

อุปกรณ์สำหรับ ระบบระบายอากาศในโรงงาน ที่แนะนำ !

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

 

เราขอแนะนำ เครื่องดูดควันเชื่อม Plymovent แบรนด์ชื่อดังด้านการผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ด้วยคุณสมบัติที่สามารถดักจับฝุ่น ควัน รวมไปถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น

  • MonoGo / DualGo เครื่องดูดควันเชื่อมแบบติดตั้ง มีระยะการดูดสูงถึง 4 เมตร ภายในประกอบไปด้วยพัดลมประสิทธิภาพสูง พร้อมตัวกรองขนาดใหญ่ ทำให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ เหมาะกับงานเชื่อมขนาดเล็ก-กลาง
  • MDB Multi-Dust มีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง และมีระบบทำความสะอาดแผ่นกรองอัจฉริยะ เหมาะกับงานเชื่อมขนาดกลาง-หนัก เช่นการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ หรือการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง

กล่าวคือการเลือกใช้ระบบระบายอากาศนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่สำคัญ รวมถึงข้อจำกัด และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อสามารถออกแบบระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุนให้ได้มากที่สุด พร้อมเพิ่มความปลอดภัยให้แก่โรงงาน และผู้ใช้งานอาคารได้มากยิ่งขึ้น หากคุณอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้เลยที่ Yushi Group เราสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างตรงจุด ด้วยประสบการณ์ในวงการมากกว่า 60 ปี พร้อมบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เลือกระบบระบายอากาศ เลือกให้เราดูแลคุณ

Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบระบายอากาศในโรงงาน โดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือกสรรมากมาย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณในทุกรูปแบบ อาทิ

  • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
  • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
  • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
  • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *