หนึ่งในระบบสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ กระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่นั่นก็คือ ระบบระบายอากาศ ซึ่งระบบนี้นอกจากจะช่วยกำจัดมลพิษ ที่ปนเปื้อนออกจากอาคารแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มมาตรฐานให้แก่โรงงานได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นวันนี้ Yushi Group จึงจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับ หน้าที่สำคัญของระบบระบายอากาศ ว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างไร กับการทำงานโดยภาพรวม ตลอดไปจนถึงแนะนำการติดตั้ง ระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน ทางด้านการบำรุงรักษาแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัย กับพื้นที่โรงงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ระบบระบายอากาศ มีหน้าที่อะไร

ระบบระบายอากาศ

อย่างที่ทราบกันดีว่า อากาศ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากอากาศที่อาศัยอยู่ ปนเปื้อนไปด้วยก๊าซพิษ อนุภาคอันตราย หรือแม้แต่ฝุ่นควัน อันเกิดมาจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือแม้กระทั่งโรคร้ายแรง อย่างมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ระบบระบายอากาศ จึงมีหน้าที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น – ทั้งสองปัจจัยนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสบายของผู้ใช้งานอาคาร โดยหากมีความชื้น และ อุณหภูมิสูงเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เหนียวเหนอะหนะ หรือหายใจไม่สะดวก อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสภาพจิตใจ และอารมณ์ของพนักงาน ตลอดไปจนถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
 • ขจัดมลภาวะปนเปื้อนในอากาศ – แน่นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นสถานที่แรก ๆ ที่มีการผลิตมลพิษอันตรายเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซ สารเคมี หรืออนุภาคอันตรายต่าง ๆ ดังนั้นหากไม่ทำการกำจัดอย่างถูกวิธี มลพิษเหล่านี้จะเข้าไปปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบโรงงาน ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังให้กับโรงงาน และชุมชนได้
 • เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ – สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่สะอาด และไม่มีระบบการจัดการที่ดีนั้น ย่อมมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า โรงงานที่มีระบบต่าง ๆ ปลอดภัยชัดเจน และรัดกุม การดูแลสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบระบายอากาศจึงเป็นอีกทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอีกทางหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
 • ยืดอายุเครื่องจักร ลดอัตราการเปลี่ยนพนักงาน – โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเข้าใจ และใส่ใจในสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของพนักงาน จะช่วยเพิ่มระยะเวลาการทำงานให้แก่พนักงาน ลดอัตราการลาออก และลาป่วย ตลอดไปจนถึงลดอัตราเสื่อมของเครื่องจักรที่อาจเกิดขึ้นจากมลภาวะเสีย เช่น ละอองน้ำมัน ฝุ่นเขม่าควัน หรือแม้แต่ความร้อน ที่เป็นอันตรายแก่เครื่องจักรเหล่านั้น

ระบบระบายอากาศ ที่ดีควรคำนึงถึงอะไร

ระบบระบายอากาศ

แน่นอนว่าระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งนั้น มีปัจจัยให้คำนึงถึงการออกแบบ และติดตั้งหลายประการ ดังนั้นหากต้องการติดตั้งระบบระบายอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่โรงงานของคุณ ก็จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงข้อจำกัด ความต้องการ และรายละเอียดพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้

 • การวางแผนการติดตั้งอย่างละเอียด – ในบริเวณที่จะติดตั้งระบบระบายอากาศนั้น จำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิเฉลี่ยโดยรวม คุณภาพอากาศ สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ขนาดพื้นที่ จำนวนผู้ใช้งานอาคาร ตลอดไปจนถึงทิศทางลมธรรมชาติ
 • เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ – ในระบบระบายอากาศประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างการหมุนเวียนของอากาศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ดีกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของพื้นที่ จะช่วยให้การหมุนเวียนของอากาศทำได้ดียิ่งขึ้น
 • การตรวจสอบเป็นประจำ และการบำรุงรักษา – ทุกระบบ และอุปกรณ์ย่อมมีความเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงควรมีการตรวจสอบระบบอย่างละเอียดอยู่เป็นประจำ รวมถึงจัดงบประมาณในการบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบระบายอากาศสามารถทำงานได้เต็มที่ไม่ติดขัด
 • ปรับใช้กฎระเบียบในการทำงาน – จัดอบรม และบังคับใช้กฎระเบียบสำหรับพนักงาน หรือผู้ที่เข้าใช้งานพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อจำกัด และการทำงานของระบบระบายอากาศอย่างละเอียด เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน

Yushi Group ผู้นำในด้าน ออกแบบ ติดตั้งระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ

หลังจากเข้าใจถึงรายละเอียดพื้นฐาน ของระบบระบายอากาศกันแล้ว ในหัวข้อนี้เราได้มีอุปกรณ์ระบายอากาศ คุณภาพสูง ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ที่เราได้คัดเอาอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสมกับพื้นที่ที่แตกต่างกัน มาแนะนำทุกท่าน โดยจะมี

 • พัดลมยักษ์ – เป็นอุปกรณ์ระบายอากาศ ที่ใช้หลักการเดียวกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ในการสร้างกระแสลมปริมาณมาก พัดเอามลพิษออกจากพื้นที่ โดยลมที่เกิดขึ้นนั้นจะให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย เสมือนลมธรรมชาติ สามารถลดอุณภูมิได้มากถึง 5-8 องศา มีค่าบำรุงรักษาต่ำ และใช้งานได้ยาวนานหลายสิบปี
 • ระบบปรับอากาศ (HVAC) – เป็นระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถควบคุมปัจจัยได้หลายค่าไม่ว่าจะเป็น อุณภูมิ ความชื้น และกระแสลม เมื่อติดตั้งแล้วจะช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายแก่วัตถุดิบและเครื่องจักร ที่ไวต่อความชื้นสูงได้ด้วยเช่นกัน
 • เครื่องดูดควันเชื่อม – เครื่องดูดควันเชื่อม หรือโต๊ะดูดควันเชื่อม เป็นระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ที่มีบทบาทในการกำจัดมลพิษร้ายแรง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเกี่ยวกับโลหะ ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อม เจียร หรือตัด โดยควันพิษเหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ หากรับเข้าไปในปริมาณมาก หรือสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน
 • พัดลมไอเย็น (EVAP) – เป็นระบบทำความเย็นโดยการใช้ไอเย็นจากน้ำเป็นสื่อกลาง ช่วยลดความชื้น และอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี เสียงเบาไม่รบกวนการทำงาน มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน สามารถเลือกติดตั้งได้หลายจุด มีใบพัดให้เลือกหลายขนาด จึงสามารถออกแบบติดตั้งได้สะดวก ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 

วาง ระบบระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณมองหา บริการติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ เราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ,Evap -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *