เชื่อว่าหลายคนทราบกันดีว่า พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมนั้น เต็มไปด้วยมลพิษฝุ่นควัน ที่เกิดมาจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ กระบวนการทางสารเคมี หรืออันตรายจากวัตถุดิบต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ระบบระบายอากาศ จึงกลายมาเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากไม่ได้มีการออกแบบการระบายอากาศที่ดี ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานได้ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว 

วันนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเกี่ยวกับการระบายอากาศในโรงงาน ว่ามีความสำคัญอย่างไร มีกี่ประเภท และมีวิธีเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ หากพร้อมแล้วสามารถติดตามไปพร้อม ๆ กันได้เลยวันนี้

ระบบระบายอากาศ ภายในโรงงานมีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร 

ระบบระบายอากาศ

สภาพแวดล้อมของ โรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นระบบปิด ซึ่งหากเกิดการรั่วไหล หรือ ปนเปื้อนของมลพิษต่าง ๆ ก็จะส่งผลกระทบทันทีกับพื้นที่โดยตรง เพราะถึงแม้จะเป็นมลพิษที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แต่หากไม่มีระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพ มลพิษที่รั่วไหลเหล่านั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลให้กับโรงงาน และ ความปลอดภัยของพนักงานได้ ดังนั้นความสำคัญของระบบนี้ จึงถือเป็นการลงทุนกับมาตรการความปลอดภัย ซึ่งมีข้อกฎหมายในการบังคับปฏิบัติใช้ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาทำงานได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย

โดยหลักการระบายอากาศที่เข้าใจง่ายที่สุด คือ การนำอากาศบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรือ อากาศที่ผ่านการกรองแล้วกลับมาใช้ในพื้นที่ และใช้อุปกรณ์หรือการออกแบบอาคาร เพื่อให้ลมธรรมชาติ หรือแรงดันนำพามลพิษที่อาจสะสมอยู่ในโรงงานออกไปทั้งหมด นอกจากนี้หากจะแบ่งประเภทของระบบระบายอากาศภายในโรงงาน ก็จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • ระบบเจือจางอากาศ
 • ระบบกำจัดอากาศเสีย
 • ระบบระบาย และควบคุมคุณภาพอากาศ

โดยอุปกรณ์ระบายอากาศขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยในการระบายอากาศนอกเหนือจากการออกแบบอาคารให้เหมาะสมแล้ว ก็จะมีพัดลมอุตสาหกรรม ซึ่งพัดลมที่ติดตั้งในบริเวณต่าง ๆ จะทำหน้าที่ในการสร้างกระแสลม เพื่อพัดพาเอามลพิษออกจากพื้นที่ รวมถึงลดอุณหภูมิได้ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามพัดลมอุตสาหกรรม ก็ยังมีประเภทแยกย่อยอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือความเหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ มากที่สุด

 

เลือกติดตั้ง ระบบระบายอากาศ แบบไหนดี ?

ระบบระบายอากาศ

นอกจากการลงทุนทางด้านความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานของระบบระบายอากาศนั้น ยังมีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยที่ระบบนี้มีความสำคัญในระดับนี้นอกจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกับสุขภาพพนักงานแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับมลพิษในด้านอื่น ๆ อีก เช่น อุณหภูมิ กลิ่น ความชื้น หรือความรู้สึกขณะใช้งานอาคารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

โดยหากจะดูว่าคุณติดตั้งระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ หรือก็คือ การที่มีการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการระบายอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษออกไม่ให้หลงเหลืออยู่ในอาคาร นอกจากนี้ข้อสังเกตสำคัญคือ ความสบายตัวขณะใช้งานอาคาร ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นสบายด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหากใช้งานไม่ถูกวิธีก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • การติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมให้มีการปล่อยมวลอากาศสวนทางกัน ทำให้ไม่เกิดการหมุนเวียนอากาศที่ถูกต้อง
 • การติดตั้งพัดลมยักษ์ในระบบปิด ไร้ช่องทางระบาย ซึ่งทำให้มลพิษไม่ถูกกำจัดออก
 • การติดตั้งระบบระบายอากาศผิดประเภท ซึ่งนอกจากจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
 • ไม่มีการสอนใช้งานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้งานไม่ถูกต้องได้
 • ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบระบายอากาศทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพกับการใช้งาน

สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการวางแผน และออกแบบการติดตั้ง เพราะการติดตั้งระบบระบายอากาศนั้นต้องอาศัยความชำนาญในการคำนวณปริมาณลม กระแสการหมุนเวียนอากาศ ตลอดไปจนถึงกำลังของอุปกรณ์ว่าเพียงพอต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมของเราหรือไม่ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงต้องตัดสินใจ เชื่อใจผู้จัดจำหน่าย และติดตั้งที่มีประสบการณ์สูงเพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 

Yushi Group จำหน่ายพัดลมระบบระบายอากาศ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบระบายอากาศ

ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในระบบระบายอากาศกัน ว่าแต่ละประเภทนั้นนิยมใช้ในพื้นที่ลักษณะใด มีหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างไร และมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้าง โดยในแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความสามารถในการระบายอากาศ โดยอาศัยวิธีการกลหรือการใช้ใบพัดเป็นตัวช่วยในการดูดอากาศ

 • พัดลมยักษ์ – เป็นพัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่าพัดลมอุตสาหกรรมทั่วไป เริ่มได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถสร้างกระแสลมปริมาณมหาศาลแต่ไม่รุนแรง คล้ายกับลมธรรมชาติมาก อาศัยหลักการคล้ายใบพัดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างกระแสลมแล้ว ยังช่วยพัดพาเอามลพิษออกจากพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เหมาะมากกับพื้นที่ขนาดใหญ่เช่น โกดังสินค้า หรือลานอเนกประสงค์ Outdoor เป็นต้น
 • พัดลมอุตสาหกรรม – เป็นอุปกรณ์ระดับเริ่มต้นที่นิยมใช้กันมาก มีขนาดใหญ่กว่าพัดลมที่ใช้กันในครัวเรือน ใบพัดนิยมทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูง กินไฟน้อย เสียงรบกวนต่ำ สามารถปรับทิศทางได้ตามต้องการ แต่ก่อนติดตั้งต้องคำนวณทิศทางลม เพื่อไม่ให้การหมุนเวียนของพัดลมแต่ละตัวขัดกัน
 • พัดลมฟาร์ม – เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณผนังของโรงงาน โรงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือโกดังสินค้า เพราะสามารถระบายอากาศได้ในปริมาณมาก ช่วยกำจัดมลภาวะ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และฝุ่นควันออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ และมีเสียงรบกวนน้อยอีกด้วย 
 • Evap – เป็นพัดลมระบบไอเย็นที่อาศัยหลักการพาความร้อนของไอน้ำ จึงช่วยลดอุณหภูมิได้มาก รวมถึงควบคุมระดับความชื้นได้ดี เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการปรับให้อุณหภูมิต่ำลงตามที่ต้องการ 
 • เครื่องดูดควันเชื่อม (Plymovent) – เป็นอุปกรณ์ในประเภทเครื่องกำจัดมลพิษแบบเฉพาะที่ โดยจะติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการก่อให้เกิดมลพิษสูง และทำการดูดนำมลพิษเหล่านั้นออกจากพื้นที่ทันทีก่อนที่เกิดการปนเปื้อน หรือฟุ้งกระจายไปในสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การเชื่อมโลหะ ซึ่งมีผลผลิตเป็น ฟูม (ควันเชื่อม) ที่ภายในประกอบไปด้วยก๊าซเคมีอันตราย อนุภาคโลหะขนาดเล็ก โดยมลพิษเหล่านี้สามารถเข้าไปสะสมก่อเป็นสารเกิดมะเร็งได้ในอนาคต 

ทำไมถึงต้องติดตั้ง ระบบระบายอากาศ กับ Yushi Group

จะเห็นได้ว่า การออกแบบระบบระบายอากาศเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องอาศัยความชำนาญ และความเชี่ยวชาญสูงในการติดตั้ง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ความคุ้มค่าในระยะยาว และประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์นั้น ๆ เพราะฉะนั้นแล้วเราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และ ด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้ง ระบบ Ventilation ,Evap -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *