กระบวนการเชื่อมโลหะ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เนื่องจากโลหะ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดใหญ่ อย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ ซึ่งระหว่างการเชื่อมนั้นจะก่อให้เกิดประกายไฟ พร้อมควันสีขาวจำนวนมาก ควันเหล่านี้คือ ควันเชื่อม หรือฟูม (Fume) เป็นควันที่ประกอบไปด้วยสารเคมี และอนุภาคอันตรายที่สามารถเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย ผู้ที่รับเข้าไปในปริมาณมากได้ เครื่องดูดควันเชื่อม จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ในการปกป้องพนักงานจากมลพิษดังกล่าว

วันนี้ Yushi Group จึงอยากนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดูดควันเชื่อม สำหรับผู้ประกอบการท่านใด ที่กำลังวางแผนต้องการวางระบบ เพิ่มมาตรฐานให้กับโรงงานของท่าน เพื่อยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องห้ามพลาดบทความนี้ !

ประโยชน์ที่ได้รับจาก เครื่องดูดควันเชื่อม

มีการวิจัยความอันตรายของฟูม หรือควันเชื่อมมาเป็นระยะเวลาหลายปี และแพทย์รวมถึงนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน ก็ลงความเห็นว่า ควันเชื่อม หรือควันที่เกิดจากกระบวนการ เชื่อม เจียร และตัดโลหะด้วยความร้อนสูงมาเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ สามารถเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และสมอง โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ที่รุนแรง ไปจนถึงการก่อให้เกิดโรคมะเร็งในอวัยวะสำคัญ

เครื่องดูดควันเชื่อม

ดังนั้นความสำคัญของเครื่องดูดควันเชื่อม จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การลดมลพิษให้น้อยลงจากกระบวนการผลิต การแบ่งสัดส่วนพื้นที่การทำงานให้เหมาะสม และการลงทุนกับความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมถึงข้อดีอื่นๆ ที่สำคัญดังนี้

 • ลดปัญหาสุขภาพของพนักงาน – ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ สำหรับกระบวนการผลิต ไม่มีใครต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และอันตรายต่อสุขภาพ การลดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษจะช่วย ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการลาป่วย การขาดงาน และการลาออก ตลอดไปจนถึงการเพิ่มบรรยากาศการทำงานให้ดูเป็นระบบมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด – เครื่องจักรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความอ่อนไหว หากไม่รักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ อายุการใช้งาน และงบประมาณการบำรุงรักษาเครื่องจักรอาจไม่คุ้มค่าเท่าการลงทุนกับระบบกำจัดควันเสีย ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้ยาวนานแล้ว ยังรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบให้คงสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
 • ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ – อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทรัพย์สินแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียที่ใหญ่กว่าตามมาได้เสมอ มาตรฐานการป้องกันที่สำคัญอย่างการติดตั้งระบบกำจัดมลพิษ จึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

โรงงานผลิตเครื่องจักร ควรติดตั้ง เครื่องดูดควันเชื่อม แบบไหนดี

เครื่องดูดควันเชื่อม

หากต้องการติดตั้งเครื่องดูดควันเชื่อมนั้น ปัจจุบันได้มีการผลิตอุปกรณ์กำจัดควันเชื่อมขึ้นมาหลากหลายชนิด หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ ขนาดของการผลิต ตลอดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การกำจัดควันเชื่อมนั้นสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยภายในกระบวนการผลิต ก็จะมีมลพิษหลากหลายอย่างที่ส่งผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น

 • การกำจัดควันเชื่อม – อย่างที่กล่าวถึงความอันตรายไปในหัวข้อก่อน ควันเชื่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลากหลายอย่างต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานเอง ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์ในบริเวณนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
 • การกำจัดละอองน้ำมัน – ละอองน้ำมันเป็นอีกหนึ่งมลภาวะที่ส่งผลกระทบมากต่อพื้นที่ โดยละอองเหล่านี้สามารถสะสม และจับตัวเข้ากับเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ และความเสียหายในระยะยาวได้ 
 • การป้องกันอัคคีภัย จากสะเก็ดไฟด้วย SparkShield – ในกระบวนการเชื่อมนอกจากจะเกิดฟูมแล้ว ยังมีสะเก็ดไฟที่อาจเป็นอันตรายได้หากถูกดูดเข้าไปรวมกับออกซิเจนในท่อดูดควัน ดังนั้นการติดตั้งเครื่องดูดควันเชื่อมจึงต้องเลือกรุ่นที่มี SparkShield หรือแผ่นป้องกันสะเก็ดไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยจากระบบกำจัดควันเสีย 

ดังนั้นเมื่อทราบความต้องการสำหรับงานเชื่อมของโรงงานอุตสาหกรรมของท่านแล้ว ก็ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวไปข้างต้น ตลอดไปจนถึงเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และมีบริการครอบคลุมทั้งการติดตั้ง และการซ่อมบำรุง โดยเราขอแนะนำ Plymovent แบรนด์อุปกรณ์ระบบกำจัดมลพิษจากยุโรป ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกมุมโลก

Dust Collector เหมาะสำหรับ รายผลิตในโรงงานที่ต้องเชื่อม ตัดต่อ ขัด พ่น

เครื่องดูดควันเชื่อม

สำหรับรุ่นที่เราจะนำมาแนะนำในวันนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่เครื่องดักละอองน้ำมัน และเครื่องดูดควันเชื่อม สำหรับงานขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีขั้นตอนการเชื่อมที่ใหญ่มาก

 • เครื่องดูดควันเชื่อม – ใช้สำหรับดูดควันในกระบวนการเชื่อม เจียร ตัด ขัด หรือพ่นโลหะ ซึ่งสามารถกำจัดมลพิษเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้ทันทีภายในระยะที่กำหนด
  • DraftMax Eco – โต๊ะสำหรับงานเชื่อมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีตัวดักประกายไฟในตัว สามารถดูด และสกัดควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเชื่อมต่อกับตัวกรองภายนอกได้ หากต้องการปริมาณการกรองที่มากขึ้น
  • MonoGo – เครื่องดูดควันเชื่อมแบบติดตั้งประจำที่ มาพร้อมหัวดูดยางแรงดูด 4 เมตร เชื่อมเข้ากับตัวกรองคุณภาพสูง สามารถกำจัดมลพิษได้อย่างหมดจด ตามมาตรฐาน W3
  • MDB – ตัวกรองในรูปแบบ Module ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ตัวกรอง และช่องอากาศได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการ และขนาดที่ต้องการใช้งาน สามารถควบคุมได้ง่ายด้วยเครื่อง Control อัจฉริยะ สามารถทำงานได้อัตโนมัติพร้อมสั่งการแบบไร้สายด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องดูดละอองน้ำมัน – ตัวกรองเชิงกลที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการกรองละอองน้ำมัน ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับละอองน้ำมันอิมัลชัน และของเหลวแปรรูปโลหะบริสุทธิ์ โดยน้ำมันที่รวบรวมได้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้งได้
  • MistWizard – เครื่องดูดละอองน้ำมันขนาดเริ่มต้น มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่ำ ใช้พลังงานน้อย แต่สามารถมอบประสิทธิภาพการกำจัดละอองน้ำมันได้ดีสำหรับงานผลิตขนาดเล็กถึงกลาง
  • MistEliminator – รุ่นนี้จะใช้ระบบการกรองแบบแยก ซึ่งช่วยลดความเข้มข้นของละอองน้ำมัน ในเครื่องจักร CNC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระหว่างกระบวนขึ้นรูปโลหะอื่นๆ เหมาะกับการใช้งานกับสารหล่อเย็น หรือกระบวนการขึ้นรูปโลหะความเร็วต่ำ เช่น การเจียร เจาะ เลื่อย หรือการชุบแข็ง สามารถเก็บละอองน้ำมันได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะมีความเข้มข้นสูง หรือถูกเจือปนด้วยอนุภาคของแข็ง

 

เครื่องดูดควันเชื่อม คุณภาพดีจาก Plymovent ต้องไว้ใจ Yushi Group

หากคุณกำลังมองหา บริการติดตั้ง ระบบระบายอากาศในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ เราขอแนะนำ Yushi Group ผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกำจัดฝุ่น และ ระบบระบายอากาศ โดยมีประเภทการติดตั้ง ให้เลือกสรรมากมาย เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมแบบประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที่ และ เครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยเรามีบริการตรวจสอบพื้นที่หน้างานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถซ่อมได้ เพราะเรามีอะไหล่เตรียมพร้อมสำรองให้ทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งาน ระบบระบายอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น ได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Ventilation,Evap , Dust Collector -Yushi Group

Line@: Yushi Group

YouTube: Yushi Group

E-mail: info@yushi.co.th

Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *