เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร แทบจะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันมีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศต่างก็พยายามที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ ระบบอินเวอร์เตอร์ ระบบโซล่าเซลล์ และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคของผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งต่างก็ต้องการ Air Conditioning ที่มีประสิทธิภาพสูง ในด้านการทำความเย็น การปรับอากาศ ความสะดวกในการใช้งาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน รูปลักษณ์ที่สวยงาม และที่สำคัญ “ ประหยัดพลังงาน “

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) เป็นปัจจัยที่จะขาดไม่ได้ในบ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ออฟฟิศส่วนบุคคล สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ และสิ่งที่ตามมากับการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่เหล่านั้นได้รับความเย็นและสะดวกสบาย นอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายจากตัวสินค้า การติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาแล้ว อีกปัจจัยสำคัญมากอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ “ ค่าไฟฟ้า “ นั่นเอง

ซึ่งค่าไฟฟ้าจากการเครื่องปรับอากาศคิดเป็น 60 – 70% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในอาคารสำนักงานเลยทีเดียว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากของผู้ประกอบการ และผู้ใช้งาน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการติดตั้งระบบนี้ ทำให้หลายครั้งผู้ประกอบการหลายรายรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ไหวต้องหันไปใช้ระบบระบายอากาศทางเลือกอื่น ๆ แต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์การทำความเย็นได้เหมือนกับระบบนี้

       ล่าสุด กลุ่มบริษัท ยูชิ จำกัด ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ต้องการระบบปรับอากาศภายในอาคาร ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งด้านการทำความเย็นและการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนควบคู่กันไป จึงนำเทคโนโลยีใหม่  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศสิงคโปร์ เข้ามาในประเทศไทย โดยระบบ “ โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์ “ ( Solar Thermal Air Conditioner)  เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำในประเทศชั้นนำต่าง ๆ มากมายว่าสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับแอร์คอนดิชั่นนิ่งที่ใช้ในอาคารปกติทั่วไป
โดยหลักการทำงาน อาศัยหลักการของการเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนจากแหล่งอื่น มารวบรวมไว้ในปรอทแก้ว (Vacuum tube) ที่จะถูกติดตั้งให้อยู่ระหว่างคอมเพลสเซอร์กับแผงคอยล์ร้อน ซึ่งเป็นที่ทราบกันในวงกว้างกันดีอยู่แล้วว่าในระบบเครื่องปรับอากาศ คอมเพลสเซอร์มีหน้าที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นภายในระบบ ซึ่งหลักการคือยิ่งสารทำความเย็นมีความร้อนมากเท่าไหร่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย
จากหลักการข้างต้นที่ “ โซล่าร์ เทอร์มอล แอร์ “ ( Solar thermal air conditioner) จะเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และแหล่งอื่น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของสารทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทางตรงและในขณะเดียวกันอุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบปรับอากาศจะอยู่ในสภาวะไม่ต้องการพลังงาน หรือไม่ต้องใช้พลังงานเต็มที่ 100 % ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนั่นเอง
อีกปัจจัยนึงก็คือพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นในระบบจากสถานะแก๊สให้ไปเป็นสถานะของเหลวได้อย่างรวดเร็วจากหลักการดังกล่าวนี้ นั่นหมายความว่า สามารถลดการทำงานของคอมเพลสเซอร์ลงได้เป็นอย่างมาก หรือสามารถใช้คอมเพลสเซอร์ที่มีขนาดเล็กได้ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม ส่งผลทางตรงไปยังความสามารถในการประหยัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ซึ่งในประเทศสิงคโปร์และประเทศชั้นนำอื่น ๆ  เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30-50 % ซึ่งส่งผลทางตรงกับการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ต้องสูญเสียไปกับค่าพลังงาน โดย จะมีบทบาทมากในอนาคตของการปรับอากาศภายในอาคารและในประเทศเขตร้อนและอื่น ๆ อย่างแน่นอน
โดยทางบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด จะเริ่มทำการจัดจำหน่าย  อย่างเป็นทางการภายในปี 2018 นี้ โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าและบริการดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานที่เป็นวิกฤตระดับโลกที่มีอยู่ ณ เวลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีสะอาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *