Category Archives: ระบบกำจัดฝุ่น

ระบบกำจัดฝุ่น แก้ปัญหาควันเชื่อม อันตรายที่ถูกมองข้าม

หากลองสังเกตขณะที่ช่างกำลังเชื่อมโลหะอยู่นั้น มักจะเกิดเป็นประกายไฟระยิบระยับ พร้อมควันสีขาวค่อยๆ ลอยสูงขึ้น และเจือจางไปกับอากาศ ซึ่งรู้หรือไม่ว่าองค์ประกอบของประกายไฟ และควันสีขาวเหล่านั้น เป็นมลพิษที่ส่งผลร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ หากทำการเชื่อม ตัด เจียรโลหะ โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพเพียงพอ ดังนั้น ระบบกำจัดฝุ่น จึงกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น วันนี้ Yushi Group จึงอยากพาทุกท่านมาเจาะลึกกับมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ว่ามีความอันตรายมากแค่ไหน พร้อมเสนอวิธีแก้ไข และรับมือด้วยอุปกรณ์กำจัดควันคุณภาพสูงมาตรฐาน ISO จากสหภาพยุโรป และอเมริกา หากพร้อมแล้ว ตามมาอ่านต่อกันได้เลย!   ควันเชื่อมคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ? ควันเชื่อม หรือฟูม (Fume) เป็นผลผลิตที่เกิดจากการใช้ความร้อน ในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับโลหะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อม เจียร หรือตัด ซึ่งภายในควันเหล่านี้จะประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็ก และก๊าซพิษที่ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายทันที หากสูดดมเข้าไปเป็นปริมาณมาก หรือสูดดมเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากเครื่องป้องกัน หรือการติดตั้ง เครื่องดูดควันเชื่อม องค์ประกอบสำคัญของควันเชื่อมเหล่านี้ จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของโลหะ และวิธีการที่ใช้ แต่อย่างไรก็ตามควันเชื่อมเหล่านี้ล้วนมีองค์ประกอบของสารเคมี และอนุภาคอันตรายทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ก๊าซพิษ –

ติดตั้ง MDB ระบบกำจัดฝุ่น ที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ

ทุกวันนี้ หากพูดถึงปัญหาฝุ่นควัน คงเรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5 หรือ ฝุ่นจากท่อไอเสีย แต่รู้หรือไม่ว่าฝุ่น และควันพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลลัพธ์ที่อันตรายกว่าปัญหาฝุ่นควันปกติอย่างมหาศาล ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ การติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อปกป้องสุขภาพพนักงาน และยกระดับมาตรฐานโรงงานให้สูงขึ้น  โดยเฉพาะโรงงานที่มีการผลิตควันพิษในปริมาณมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการเกี่ยวกับการเชื่อม ตัด เจียร โลหะ ถึงแม้จะสวมหน้ากาก และชุดป้องกันแล้ว ก็ไม่สามารถป้องกันอันตราย จากละอองโลหะ และก๊าซพิษเหล่านี้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นวันนี้ Yushi Group จึงได้เตรียมวิธีป้องกัน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งเครื่องจักร และพนักงานของคุณไว้ในบทความนี้แล้ว ! ระบบกำจัดฝุ่น ที่ได้มาตรฐานควรเป็นอย่างไร ? ในส่วนของงานเชื่อมโลหะ ไม่ว่าจะเป็น สเตนเลส เหล็ก การเชื่อมแบบ TIG หรือ MIG การติดตั้งระบบดูดควันเชื่อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะภายในควันที่ถูกผลิตขึ้นมานั้น ล้วนประกอบไปด้วยอนุภาคโลหะขนาดเล็ก ฝุ่นควัน และก๊าซพิษ ซึ่งแน่นอนว่าหาก เป็นงานในระดับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตพร้อมกันหลายจุด ย่อมผลิตควันพิษเหล่านี้ ขึ้นมาพร้อมกันจำนวนมาก

Dust Collector มีขั้นตอนสกัดควันเชื่อม และฝุ่นผง อย่างไร?

รู้หรือไม่ว่า ควันเชื่อม (Fume) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเชื่อมโลหะ ส่งผลต่อสุขภาพจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ! และนอกจากอันตรายจากควันพิษแล้ว พนักงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นยังต้องเสี่ยงกับอันตรายจากประกายไฟ แสงจ้าจากการเชื่อม อันตรายจากฝุ่นละออง และอันตรายจากเหตุผลอื่น ๆ ทั้งที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนทันที และสะสมในระยะยาว ดังนั้น Dust Collector จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดอัตราการลาป่วย หรือลาออก พร้อมยังทำให้โรงงานมีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น วันนี้ Yushi Group จึงอยากนำข้อดีของอุปกรณ์กำจัดควันเชื่อม และฝุ่นผง มาแนะนำให้ทุกท่าน พร้อมกับอธิบายความอันตรายหากโรงงานของคุณยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ หากอยากรู้กันแล้ว ตามเรามาดูรายละเอียดกันกับเราได้เลย ! ควันเชื่อม และฝุ่นผงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าควันเชื่อม และฝุ่นผงนั้น มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยควันเชื่อม และฝุ่นผงที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเภทล้วนมีความอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากรับเข้าไปในปริมาณมากอยู่เป็นประจำ ซึ่งแต่ละชนิด จะมีผลกระทบต่อสุขภาพแตกต่างกัน ดังนี้ ควันเชื่อมทั่วไป – อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ เสียงแหบ เจ็บคอ ซึ่งหากเข้าไปสะสมในร่างกายอาจทำให้เป็นหมัน และเป็นสารก่อมะเร็ง โครเมียม

ทำไมถึงต้องติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น ภายในอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ ที่มีความสำคัญอย่างมาก กับระบบเศรษฐกิจในประเทศของเรา เพราะเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่เข้ามามีฐานการผลิตจำนวนมากในประเทศไทย แต่อุตสาหกรรมยานยนต์นั้น เป็นประเภทของโรงงานที่มีการผลิตมลพิษ และ ฝุ่นควันมากเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้นเพื่อเพิ่มมาตรฐาน และ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ในความปลอดภัย ระบบกำจัดฝุ่น จึงเป็นระบบสำคัญ ในการควบคุมควัน และ ละอองน้ำมันที่เกิดจากการเชื่อม การตัด และ การเจียรโลหะ สำหรับใครที่สงสัยว่า อุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีการผลิตมลพิษอะไรบ้าง และ ระบบกำจัดฝุ่นจะเข้ามาแก้ปัญหาส่วนนี้ในจุดใด วันนี้ Yushi Group ได้เตรียมคำตอบไว้ให้ทุกท่านแล้วในบทความ หากพร้อมแล้ว ตามมาดูกันเลย ! อุตสาหกรรมยานยนต์ สร้างมลพิษอะไรบ้าง อย่างที่ทราบกันดีว่า กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ รวมไปถึงขบวนการเชื่อมโลหะ และ ชิ้นส่วนที่มีน้ำมัน หรือของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำ จึงมีความเสี่ยงสูง ที่เมื่อเกิดประกายไฟจากการเชื่อม ตัด หรือ เจียร อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย กว่าระบบการเชื่อมชิ้นส่วนแบบแห้ง ในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยภาวะเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้นี้ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ที่ใช้ในยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็น การตัดด้วยเลเซอร์

ปัญหาฝุ่นควันที่มองไม่เห็น แก้ไขด้วย ระบบกำจัดฝุ่น ที่มีประสิทธิภาพ

ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น ควัน รวมถึงมลพิษต่างๆ ในอากาศ และหนึ่งในนั้นคือ ‘ควันเชื่อม’ มลพิษที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ภายในควันเชื่อมจะประกอบไปด้วยก๊าซจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ก๊าซไนตรัสออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซโอโซน และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ให้สะอาด และได้มาตรฐาน หากคุณต้องการยกระดับการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอแนะนำ เครื่องดูดควันเชื่อม อุปกรณ์กำจัดสารปนเปื้อน ฝุ่นละออง และควันเชื่อมที่มองไม่เห็นในอากาศ จาก Yushi Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบกำจัดฝุ่น โดยในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับระบบกำจัดฝุ่น และวิธีการเลือกซื้อเครื่องดูดควันเชื่อมที่ได้มาตรฐาน จะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน!   เหตุใด ระบบกำจัดฝุ่น ถึงจำเป็น? อย่างที่รู้กันดีว่า กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหมืองแร่ และ อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ มักจะใช้ทั้งกระบวนการเชื่อมโลหะ

กำจัดฝุ่นแบบอยู่หมัด ด้วย Dust Collector จาก Plymovent

มลพิษทางน้ำ และอากาศ ที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่เรามองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้วปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงส่งผลกระทบต่อพนักงานในโรงงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องติดตั้ง Dust Collector หรือ เครื่องกำจัดฝุ่น เพื่อแก้ไขปัญหา เพราะฝุ่นละออง ควันเชื่อม รวมถึงไอระเหยจากสารปนเปื้อนต่างๆ สามารถส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน และคนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถ้าหากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ ยิ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเจียร หรือเชื่อมเหล็ก ยิ่งต้องระวังเพราะกระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดควันเชื่อม และฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษ การติดตั้งเครื่องดูดควันเชื่อม จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ หากใครที่อยากรู้จักเครื่องดูดควันเชื่อมเพิ่มเติม วันนี้ Yushi Group จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ ประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องดูดควันเชื่อมแต่ละรูปแบบ พร้อมแนะนำบริการติดตั้ง และบริการอื่นๆ จาก Yushi Group   Dust Collector ช่วยกำจัดฝุ่นควัน Dust Collector หรือ เครื่องกำจัดฝุ่น เป็นเครื่องสำหรับกรองฝุ่น และมลพิษต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ โดยเครื่องDust Collector นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในการควบคุมคุณภาพของอากาศ เนื่องจากสิ่งสกปรกจากฝุ่นละออง อาจเข้าไปสะสมบนอุปกรณ์ของเครื่องจักร และอาจส่งผลให้เครื่องจักรชำรุดเสียหายได้

Yushi Group ออกแบบและติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น แบบครบวงจร

ในกระบวนการเชื่อมโลหะ หากสังเกตจะพบว่า มีควันเกิดขึ้นทุกครั้ง ซึ่งควันที่เกิดขึ้นนั้น มีความเข้มข้นของสารพิษที่หลากหลาย ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเท่านั้น เพราะเราสามารถสูดเอาฝุ่นละอองเหล่านั้น เข้าไปในปอดได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น การติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น จะเป็นตัวช่วยลดการเกิดปริมาณควัน และไอระเหยที่เกิดจากการเชื่อมโลหะได้ สำหรับผู้ที่ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมท่านใด ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบกำจัดฝุ่นเพิ่มเติม ในบทความนี้ Yushi Group ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการทำงานของระบบกำจัดฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ได้เลือกระบบกำจัดฝุ่นที่มีคุณภาพมากที่สุด   ระบบกำจัดฝุ่น มีความสำคัญอย่างไร กับ อากาศภายในโรงงาน สำหรับกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม การเชื่อมโลหะ และ การตัดโลหะ นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งอาจจะต้อง ประกอบจากโลหะหลายสิบชิ้น เรามักจะพบว่าผู้ปฏิบัติงานมักจะป้องกันตนเอง ด้วยการใช้ผ้าปิดบริเวณปาก และจมูก หรืออาจจะใช้ที่ครอบจมูก เพื่อป้องกันกลิ่นเท่านั้น แต่ไอระเหย (Fume) ที่เกิดจากการเชื่อม มีอนุภาคขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ยกตัวอย่างเช่น 1. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เกิดจากการเชื่อมโลหะ หากได้รับไอระเหยจากก๊าซชนิดนี้ จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตา

อยากติดตั้ง Dust Collector เลือกยี่ห้อไหนให้ตอบโจทย์การใช้งาน?

เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แน่นอนว่าในแต่ละวันผู้ปฏิบัติงาน จะต้องพบเจอกับปัญหาฝุ่นละออง ควันเชื่อม รวมถึงไอระเหยจากสารปนเปื้อนต่างๆ หากไม่มีการป้องกัน ผู้ปฏิบัติงานอาจพบเจอกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบ Exhaust Dust Collector เพื่อแก้ไขปัญหาในจุดนี้  หากใครที่สนใจอยากติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ในบทความนี้ Yushi Group จะมาแนะนำเครื่องดักฝุ่น จากแบรนด์ดังระดับสากล อย่าง Plymovent บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์กำจัดควันเสีย และการรองรับความปลอดภัยของพนักงาน ในมาตรฐานระดับสากล แล้ว Dust Collector ของแบรนด์นี้ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากยี้ห้ออื่นอย่างไร จะตอบโจทย์การใช้งานมากแค่ไหน ไปดูกัน!   Dust Collector คืออะไร Dust Collector หรือ เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรม เป็นเครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศรูปแบบหนึ่ง มีหน้าที่ควบคุมมลพิษทางอากาศ และช่วยลดปริมาณฝุ่น หรือสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากอากาศ ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม และ เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่าลม, เครื่องกรองฝุ่น, ระบบทำความสะอาดตัวกรอง และ ระบบรองรับฝุ่นหรือระบบกำจัดฝุ่น

ติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมภายในโรงงาน

ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการเชื่อม ตัด หรือเจียรโลหะ จะทำให้เกิดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองสูง และแน่นอนว่าผู้ปฏิบัติงาน ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตหลายแห่ง จึงมีการติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น ภายในโรงงาน เพื่อกำจัดฝุ่นละออง และป้องกันอันตรายที่เกิดจากควันเชื่อม  สำหรับใครที่ต้องการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น บทความนี้ Yushi Group จะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ด้วยระบบกำจัดฝุ่นแต่ละรูปแบบ พร้อมแนะนำเครื่องดูดควันเชื่อม แบรนด์ดังระดับสากล จากบริษัทชั้นนำ Plymovent เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ ได้เลือกใช้เครื่องดูดควันเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ   ควัน Fume ที่เกิดจากงานเชื่อม มีผลกระทบอย่างไร ในการเชื่อมโลหะ จะสังเกตได้ว่ามีไอระเหย (Fumes) ที่ลอยออกมา ซึ่งเกิดจากการที่โลหะได้รับความร้อนสูง จนกระทั่งหลอมละลาย และเกิดเป็นไอระเหย เมื่อไอระเหยถูกควบแน่น จะอยู่ในอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน (0.001 มม.) และไม่ว่าจะเป็นไอระเหยชนิดใด ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าหากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยควันและไอระเหยที่เกิดขึ้น สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้ ดังนี้ อาการเนื่องจากได้รับไอระเหยของโลหะ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณไอระเหย ของซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide

หมดปัญหามลพิษในโรงงาน ด้วย ระบบกำจัดฝุ่น

หากพูดถึงฝุ่น (Dust) ใครหลายคนคงนึกถึง อนุภาคขนาดเล็กที่ค่อย ๆ ตกลงสู่พื้นดิน หรือปนเปื้อนล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งที่มาที่ไปของอนุภาคเหล่านี้นั้น มักเกิดจากกระบวนการที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งถูกทุบ บด กระแทก หรือตัดออก ดังนั้นสถานที่ที่มีกระบวนการผลิตประเภทต่าง ๆ อย่างโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นสถานที่ผลิตฝุ่นปริมาณมากเป็นอันดับต้น ๆ และแน่นอนว่า ระบบกำจัดฝุ่น จึงเป็นระบบที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโรงงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ วันนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับความอันตรายของฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะในโรงงาน ซึ่งเป็นเหตุผลหลัก ว่าทำไมระบบกำจัดฝุ่น จึงเป็นระบบที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบระบายอากาศเลย อย่ามัวรอช้า ตามมาดูกันได้เลย!   ระบบกำจัดฝุ่น คืออะไร ? สำหรับอาคารทั่วไป และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศเป็นระบบที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมผลิตยา, อุตสาหกรรมเตาหลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการเกี่ยวกับเหล็ก มักเป็นสถานที่ผลิตฝุ่นพิษ ที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อร่างกาย หากสูดดมเข้าไปเป็นปริมาณมาก เพราะฉะนั้นระบบกำจัดอากาศเสียในพื้นที่ หรือระบบกำจัดฝุ่น จึงได้เข้ามามีบทบาทในการดักจับสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ออกจากแหล่งผลิตมลพิษอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้