Category Archives: ระบบ Ventilation

เปลี่ยนอากาศให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพด้วย ระบบระบายอากาศ Yushi Group

เชื่อว่าหลายคนทราบกันดีว่า พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมนั้น เต็มไปด้วยมลพิษฝุ่นควัน ที่เกิดมาจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ กระบวนการทางสารเคมี หรืออันตรายจากวัตถุดิบต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ระบบระบายอากาศ จึงกลายมาเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากไม่ได้มีการออกแบบการระบายอากาศที่ดี ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงานได้ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว  วันนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเกี่ยวกับการระบายอากาศในโรงงาน ว่ามีความสำคัญอย่างไร มีกี่ประเภท และมีวิธีเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ หากพร้อมแล้วสามารถติดตามไปพร้อม ๆ กันได้เลยวันนี้ ระบบระบายอากาศ ภายในโรงงานมีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร  สภาพแวดล้อมของ โรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นระบบปิด ซึ่งหากเกิดการรั่วไหล หรือ ปนเปื้อนของมลพิษต่าง ๆ ก็จะส่งผลกระทบทันทีกับพื้นที่โดยตรง เพราะถึงแม้จะเป็นมลพิษที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แต่หากไม่มีระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพ มลพิษที่รั่วไหลเหล่านั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลให้กับโรงงาน และ ความปลอดภัยของพนักงานได้ ดังนั้นความสำคัญของระบบนี้ จึงถือเป็นการลงทุนกับมาตรการความปลอดภัย ซึ่งมีข้อกฎหมายในการบังคับปฏิบัติใช้ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาทำงานได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย โดยหลักการระบายอากาศที่เข้าใจง่ายที่สุด คือ การนำอากาศบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศจากสภาพแวดล้อมภายนอก หรือ อากาศที่ผ่านการกรองแล้วกลับมาใช้ในพื้นที่ และใช้อุปกรณ์หรือการออกแบบอาคาร เพื่อให้ลมธรรมชาติ

ออกแบบ ระบบระบายอากาศ โรงงาน กับ Yushi Group

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ เป็นอีกหนึ่งระบบสำคัญภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการผลิต หรือการทำงานของพนักงานที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ เพราะหากไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือลงทุนกับอุปกรณ์ในจุดนี้เพียงพอ ก็อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในโรงงานของคุณไม่เหมาะสม พนักงานป่วยมากขึ้น เครื่องจักรทำงานหนัก และต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง หรือที่น่ากลัวที่สุดคืออุบัติเหตุที่เกิดจากการระบายอากาศไม่เพียงพอ วันนี้ Yushi Group จึงอยากพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับความสำคัญของระบบระบายอากาศกันให้มากยิ่งขึ้น โดยในบทความนี้เราได้มีข้อมูลเกี่ยวกับความอันตรายของมลพิษในอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศที่ดี และแนะนำอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และได้รับความนิยม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ไม่ดีเสี่ยงต่อ มลพิษในอากาศ ก่อนจะมาพูดถึงระบบระบายอากาศ หรือ Ventilation System เราจะมาพูดถึงต้นตอที่ทำให้ระบบนี้มีความสำคัญกันก่อนซึ่งสิ่งนั้นก็คือ มลพิษ โดยมลพิษนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษทางดิน แต่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสามารถแพร่ขยายได้ง่ายที่สุดก็คือ มลพิษทางอากาศ เพราะอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องใช้หายใจอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) จึงหมายถึงอากาศที่ได้รับสิ่งปนเปื้อน หรือสารเจือปนในปริมาณที่สูงกว่าปกติ โดยสารเหล่านั้นต้องเป็นสารที่อันตรายต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ สัตว์ สิ่งของ และที่อันตรายที่สุดคือสารที่สามารถสะสมอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ ทั้งนี้สารเหล่านี้สามารถอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันได้ เช่น อนุภาคโลหะขนาดเล็ก ฝุ่นควันเขม่า หรือก๊าซอันตรายต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ในคลังสินค้าอันตราย พร้อมทีมงานมืออาชีพ

คลังสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความจำเป็น เพราะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ล้วนแล้วต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดเก็บ อย่างไรก็ตามวัตถุแต่ละประเภทนั้น ก็มีสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวัตถุ หรือสินค้าอันตราย ที่จำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง การออกแบบ อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ และ ระบบระบายอากาศ เนื่องจากวัตถุอันตรายส่วนใหญ่เป็นสินค้าไวไฟ การให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันแรก วันนี้ Yushi Group จึงได้มีความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตราย รวมถึงแนะนำการติดตั้งระบบระบายอากาศให้คลังเก็บสินค้าของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากพร้อมกันแล้วมาติดตามกันต่อได้เลยในบทความนี้ ! การจัดเก็บวัตถุอันตราย ให้ปลอดภัยต่อคลังสินค้า ความสำคัญในการก่อสร้างคลังสินค้าอันตรายอันดับแรกเลยก็คือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับคลังสินค้าอันตรายนั้นมีความยาก และซับซ้อนกว่าการวางระบบในอาคารทั่วไป โดยก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงการจัดเก็บวัตถุอันตราย ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้ การจัดเก็บแยกบริเวณ (Separate Storage) – การจัดเก็บแบบแยกบริเวณนั้น จะต้องทำการวางวัตถุเหล่านี้ให้ห่างไกลจากวัตถุประเภทอื่นๆ โดยใช้ผนังทนไฟที่สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 90 นาที การจัดเก็บแบบแยกห่าง (Segregate Storage) – เมื่อมีการจัดเก็บวัตถุอันตรายตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป

การระบายอากาศ ventilation ช่วยระบายความร้อนภายในโรงงาน

ความร้อน ถือเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการผลิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อบุคลากร เครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เพราะยิ่งมีความร้อนสะสมอยู่ในโรงงานสูง ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะยิ่งลดต่ำลง ดังนั้น การระบายอากาศ Ventilation System นั้น จึงต้องมีการออกแบบให้ค่าความร้อนภายในไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด เพื่อที่อย่างน้อยพนักงานจะสามารถใช้งานอาคาร และทำงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ระบบระบายอากาศ ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และผู้ประกอบการมือใหม่ต้องทำอย่างไร หากต้องการจัดการระบบนี้ด้วยตัวเอง หากพร้อมกันแล้วมาติดตามกันต่อกันที่ด้านล่างเลย ! ประเภทของ การระบายอากาศ ventilation ภายในโรงงาน ระบบระบายอากาศ เป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกอาคาร เพราะหากไม่มีการวางระบบดังกล่าว จะทำให้อาคารแห่งนั้นไม่สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ โดยนอกจากความร้อนแล้ว ระบบดังกล่าวยังสามารถเพิ่มคุณภาพอากาศด้วยการกำจัดมลพิษ ความชื้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ ควัน หรือไอระเหยของสารเคมีอันตรายออกไป พร้อมเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ โดยหากจะแบ่งประเภทของการระบายอากาศ สำหรับอาคารโดยรวมนั้น จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี หลักๆ ได้แก่ การระบายอากาศทางธรรมชาติ – วิธีนี้จะอาศัยหลักการออกแบบอาคาร ให้อากาศสามารถหมุนเวียนได้โดยใช้หลักการทางธรรมชาติ เช่น หลักแรงดันอากาศ ทิศทางลมในพื้นที่ รวมถึงสถานที่ตั้งของอาคารก็ส่งผลต่อการระบายอากาศด้วยเช่นเดียวกัน ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล – สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ระบบระบายอากาศในอาคาร ช่วยป้องกันมลพิษในอากาศ

ปัจจุบันนอกจากคนในเมืองจะต้องพบเจอกับปัญหาอาชญากรรม รถติด หรือปัญหาการกินอยู่แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงของคนส่วนมากก็คือ ปัญหามลพิษ และถึงแม้จะมีไลฟ์สไตล์ที่อาศัยอยู่ในอาคารเป็นส่วนใหญ่ ปัญหามลพิษเหล่านี้ก็ยังไม่หมดไป และจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงหากอาคารเหล่านั้น ไม่ได้มีการจัดการ ระบบระบายอากาศในอาคาร ที่ดีพอ ซึ่งกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆ ก็คือ ผู้ที่โรคประจำตัว เด็ก และผู้สูงอายุ ดังนั้นวันนี้ Yushi Group ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารทุกประเภทมาอย่างยาวนาน ก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบระบายอากาศที่ดี และอุปกรณ์ตัวช่วยแนะนำที่จะทำให้คุณ และผู้ใช้อาคารสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ราบรื่นขึ้น หากพร้อมแล้ว มาติดตามต่อกันได้เลยในบทความ ! ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทุกวันนี้ปัญหาคุณภาพอากาศนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมลพิษเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานอาคารอยู่มากไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ ปริมาณ การปนเปื้อน กลิ่น หรือการหมุนเวียนอากาศภายใน ทั้งหมดนี้สามารถส่งผลต่อสุขภาพผู้ใช้งานอาคารโดยตรงได้ทั้งสิ้น โดยสาเหตุหลักๆ ที่อาคารหลายแห่งพบเจอ ก็จะมี การระบายอากาศไม่เพียงพอ – มักเกิดขึ้นกับอาคารระบบปิดที่ไม่ได้มีช่องลม หรือช่องระบายอากาศที่เพียงพอ หรือในบางกรณีอาจเกิดขึ้นได้กับอาคารเก่า ที่ขาดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบระบายอากาศมาเป็นเวลานาน อาจเกิดการชำรุด รั่วไหล และอุดตัน ทำให้อากาศภายในไม่สามารถหมุนเวียนได้ตามหลักการที่ถูกต้อง มลพิษจากแหล่งกำเนิดภายนอก – ฝุ่นควันจากการจราจรภายนอก

เช็คลิสต์ ระบบระบายอากาศ ที่ดี ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?

หนึ่งในระบบสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ กระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่นั่นก็คือ ระบบระบายอากาศ ซึ่งระบบนี้นอกจากจะช่วยกำจัดมลพิษ ที่ปนเปื้อนออกจากอาคารแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มมาตรฐานให้แก่โรงงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นวันนี้ Yushi Group จึงจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับ หน้าที่สำคัญของระบบระบายอากาศ ว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างไร กับการทำงานโดยภาพรวม ตลอดไปจนถึงแนะนำการติดตั้ง ระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน ทางด้านการบำรุงรักษาแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัย กับพื้นที่โรงงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ระบบระบายอากาศ มีหน้าที่อะไร อย่างที่ทราบกันดีว่า อากาศ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากอากาศที่อาศัยอยู่ ปนเปื้อนไปด้วยก๊าซพิษ อนุภาคอันตราย หรือแม้แต่ฝุ่นควัน อันเกิดมาจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือแม้กระทั่งโรคร้ายแรง อย่างมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ระบบระบายอากาศ จึงมีหน้าที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ช่วยควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น – ทั้งสองปัจจัยนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสบายของผู้ใช้งานอาคาร โดยหากมีความชื้น และ อุณหภูมิสูงเกินไป ก็จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เหนียวเหนอะหนะ

ระบบระบายอากาศในอาคาร จำเป็นไหม ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญ?

เมื่อพูดถึงระบบ ระบบระบายอากาศในอาคาร แล้ว การจัดการการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารพาณิชย์ทั่วไป ตึกสูง หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยจะมีความแตกต่างกับ ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่มาก เนื่องจากภายในโรงงานนั้นเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร ก๊าซ และอนุภาคอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเป็นอันตรายต่อพนักงาน และคนที่ใช้งานอาคารอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นสำหรับบทความในวันนี้ Yushi Group จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับ ความสำคัญของระบบระบายอากาศในโรงงาน โดยเฉพาะการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี การจัดวางระบบ และการติดตั้งที่ถูกต้อง ติดตามต่อได้เลย ! ความสำคัญของ ระบบระบายอากาศในอาคาร ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) เป็นระบบที่ทำความเข้าใจได้ง่าย ก็คือการนำเอาอากาศที่สกปรก ปนเปื้อน และไม่บริสุทธิ์ออกจากอาคารด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง พร้อมนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนภายใน ซึ่งจะช่วยลดทั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ลดความชื้น ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกำจัดก๊าซ หรือมลพิษอันตรายออก อย่างไรก็ตาม ระบบระบายอากาศมักถูกวางระบบ และออกแบบตั้งแต่กระบวนการสร้าง ดังนั้นจึงไม่ค่อยพบปัญหาในจุดนี้มากนัก นอกเสียจากหากใช้งานอาคารผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามการคำนวณไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ อาคารหรือโรงงานเหล่านั้นก็มักจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนอากาศ ยกตัวอย่างเช่น จำนวนคนที่ใช้งานอาคารมากเกินกำหนด มีการใช้เครื่องจักรที่มีความร้อนสูงเกินไป มีการวางอุปกรณ์ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์กีดขวางเส้นทางระบายอากาศ หรือกระบวนการผลิตมีการก่อให้เกิดมลพิษสูงเกินไป ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงระบบระบายอากาศ

ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ให้ถูกหลัก ระบายความร้อนในโรงงานได้ดีเยี่ยม

กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก เป็นแหล่งก่อกำเนิดมลพิษทั้งในรูปแบบของ ไอ ก๊าซ ฟูม และฝุ่นพิษ ที่มีมากถึง 500 ชนิด นอกจากนี้ความร้อนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ระบบระบายอากาศ จึงเป็นระบบที่เข้ามาจัดการ และปรับให้สภาพแวดล้อมของโรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ Yushi Group จึงอยากพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และนิยมใช้มากกับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ นั่นก็คือ พัดลมระบายอากาศชนิดต่างๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดส่วนประกอบ คุณสมบัติ และประเภทของพัดลมที่น่าสนใจ ได้ในบทความนี้เลย ! ระบบระบายอากาศ โรงงานประกอบด้วยพัดลมประเภทใดบ้าง หลักการระบายอากาศ หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การนำอากาศจากภายนอกที่มีความบริสุทธิ์กว่า และไม่ปนเปื้อนมลพิษ เข้ามากระจายสู่อาคารในบริเวณต่างๆ โดยอากาศที่เข้ามาใหม่เหล่านี้จะช่วยเจือจางอากาศเสียที่อยู่ภายใน และขจัดมลพิษเหล่านี้ออกจากอาคาร ซึ่งการระบายอากาศจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ การระบายอากาศแบบทั่วไป จะสามารถใช้วิธีการออกแบบการหมุนเวียนตามหลักแรงดันอากาศ หรือจะอาศัยเครื่องกล เช่น พัดลม ช่วยก็ทำได้ การระบายอากาศแบบเฉพาะจุด นิยมใช้อุปกรณ์ระบายอากาศแบบเฉพาะเจาะจง เช่น เครื่องดูดควันเชื่อม ที่สามารถกำจัดมลพิษออกจากแหล่งกำเนิดได้ทันที ก่อนที่สารพิษเหล่านั้นจะเข้าไปเจือปนอยู่ในอากาศ และอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้กันในระบบระบายอากาศทั่วไปก็คือ

ระบบระบายอากาศในอาคาร สำหรับโรงงานมีความสำคัญอย่างไร ?

ระบบระบายอากาศ เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ออฟฟิศ หรือที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะนอกจากระบบนี้จะส่งผลโดยตรงกับ สภาพแวดล้อม และความเหมาะสมกับการใช้งานอาคารแล้ว ยังสามารถช่วยระบายมลพิษ หรืออากาศเสียผ่านการออกแบบการหมุนเวียนอากาศที่ดีได้ ซึ่งหากออกแบบได้มีประสิทธิภาพมากพอ ก็จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น วันนี้ Yushi Group จึงได้นำหลักการการทำงานของ ระบบระบายอากาศในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ที่นิยมใช้สำหรับการใช้งานในอาคารประเภทต่างๆ มาแนะนำเป็นทางเลือก สำหรับใครที่กำลังจะออกแบบอาคาร หรือมองหาระบบระบายอากาศที่มีคุณภาพอยู่ หลักการทำงานของ ระบบระบายอากาศในอาคาร สำหรับจุดประสงค์ของระบบระบายอากาศภายในอาคาร คือการนำอากาศเก่าที่อาจปนเปื้อน หรือมีมลพิษ ออกจากพื้นที่ พร้อมเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามา ดังนั้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ระบบระบายอากาศ จึงเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิต อาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานในโรงงานทั้ง ผลกระทบระยะสั้น และระยะยาว โดยรูปแบบของระบบระบายอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คร่าวๆ ได้ดังนี้ ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ – เป็นการใช้หลักการแรงดันอากาศ เข้ามาใช้ร่วมกับการออกแบบอาคารให้เหมาะสม โดยต้องอาศัยหลักการทางวิศวกรรม และโครงสร้าง ให้สอดรับกับการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ทิศทางลม การเปิดช่องลม การจัดวางสิ่งของภายในพื้นที่ ตลอดไปจนถึงการใช้เครื่องกลอย่างพัดลมในการช่วยระบายอากาศอีกด้วย ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่

วิธีเลือกติดตั้ง พัดลมระบายอากาศโรงงาน ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดังขนาดใหญ่ ย่อมเป็นแหล่งที่ผลิตมลพิษ และเป็นพื้นที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้สารอันตรายรั่วไหลออกสู่ภายนอก การติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดี เช่น พัดลมระบายอากาศโรงงาน จึงสามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นเหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวของพนักงาน พร้อมช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์บางชนิดด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพัดลมระบายอากาศในโรงงาน วันนี้ Yushi Group ของเรา ได้นำพัดลมประเภทต่างๆ ที่ได้รับความนิยม และเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีฟังก์ชันแตกต่างกันมาฝากทุกท่าน ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ติดตามต่อในบทความกันได้เลย   พื้นที่โรงงาน มีผลต่อการติดตั้งการระบายอากาศอย่างไร สำหรับความสามารถ และการทำงานของพัดลมระบายอากาศสำหรับโรงงานนั้น ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับพัดลมทั่วไปอยู่มาก แต่มีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ขนาด และวัสดุที่ใช้ เนื่องจากขนาดความกว้างของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม มักมีพื้นที่ขนาดใหญ่ พัดลมที่ใช้จึงต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยมีค่าบำรุงรักษาต่ำ อย่างไรก็ตามนอกจากคำนวณเรื่องขนาดพื้นที่แล้ว ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องนำมาใช้คำนวณร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดของโครงสร้างของโรงงาน ตำแหน่งการวางเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ความหนาแน่นของปริมาณสินค้า ตลอดไปจนถึงตำแหน่งการวางพัดลม ซึ่งทั้งหมดนี้หากนำมาคำนวณ และติดตั้งพัดลมได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวอีกด้วย โดยความสำคัญนอกจากการระบายอากาศแล้ว พัดลมอุตสาหกรรมยังสามารถช่วยในเรื่องของ การระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์ – การผลิตสามารถก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ซึ่งอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสามารถทำให้พนักงานป่วย หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ