Showing all 2 results


       พัดลมใหญ่ หรือ Big Ceiling Fan เริ่มพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ และได้รับความนิยมที่แพร่หลายมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยพัดลมดังกล่าว เริ่มเข้ามามีบทบาทกับภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม หรือในภาคเอกชน เพื่อช่วยในการระบายอากาศภาพรวมของพื้นที่ เพิ่มความเร็วลมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ

       สถานประกอบการหลายแห่งต่างมีความต้องการที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น อีกทั้งต้องการภาพลักษณ์ที่แตกต่างในพื้นที่ รวมทั้งการประหยัดพลังงานอีกด้วย

โดยชื่ออย่างเป็นทางการของพัดลมยักษ์นั้นคือ “ HVLS FAN “ หรือ High Volume Low Speed Fan โดยลักษณะการทำงานของพัดลมยักษ์นี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นพัดลมที่ติดตั้งกับเพดานขนาดใหญ่กว่า 3 เมตรขึ้นไป (วัดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง) และมีจำนวนใบพัดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ใบพัด ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างอาคารที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ และหมุนเป็นวงรอบด้วยความเร็วต่ำ (Low Speed) แต่สามารถให้กำลังลมปริมาณสูง (High Volume)

       พัดลมยักษ์เพียง 1 ตัว สามารถทำกำลังลมครอบคลุมพื้นที่ได้หลายสิบตารางเมตรเมื่อเทียบกับพัดลมปกติที่ใช้งานกันทั่วไป อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง

ในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรง งานอุตสาหากรรมและโกดังที่กำลังขยายธุรกิจ ในประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศ ทำให้เกิดโรงงานและโกดังเก็บสินค้ามากมาย

ซึ่งแน่นอนโกดังในประเทศที่ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของระบบ AI (Artificial intelligence) หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ “ ปัญญาประดิษฐ์ “ เพื่อนำมาใช้กับระบบโลจิสติกส์ได้เนื่องจากปัญหาด้านการลงทุน ที่ผู้ประกอบการต้องลงทุนมหาศาล เลยจำเป็นต้องใช้คนงานเข้าไปมีส่วนร่วม ส่งผลให้ต้องมีพนักงานมากมายในโกดัง เพื่อคอยรองรับออเดอร์ที่เข้ามาจากการขยายตัวของธุรกิจซื้อขายออนไลน์อยู่ในเวลานี้ (2018) และนั่นจะตามมาด้วยความต้องการพื้นฐานของการต้องการระบบระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ กัน

ทำให้ในหนึ่งโกดังสินค้าต้องติดพัดลมขนาดเล็กเป็นจำนวนมากทำให้สถานประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องติดตั้งพัดลมในพื้นที่ เพื่อให้ครอบคลุมกับอุปสงค์ที่เกิดขึ้น นั่นทำให้ “ พัดลมยักษ์ “ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการระบายอากาศในภาพรวม เนื่องจากพัดลมลักษณะนี้สามารถทดแทนพัดลมขนาดเล็ก(ขนาดใบพัดไม่เกิน 30”) ได้มากกว่า 40-50 ตัวขึ้นไป และยังสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เกินกว่า 4 เท่า
(อ้างอิงจากความต้องการไฟฟ้าของพัดลมขนาดเล็ก 170-350 วัตต์)

       และอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของระบบพัดลมยักษ์คือความทนทานและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้ดูมีความทันสมัย ทัดเทียมอารยประเทศ โดยข้อมูลอ้างอิงจากประเทศชั้นนำอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย มีการใช้งาน HVLS FAN กันอย่างแพร่หลาย มากกว่า 5,000 ยูนิต โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

       ทั้งนี้ทั้งนั้นพัดลมยักษ์ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้เป็นพัดลมที่มีขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบาและเป็นพัดลมอัจริยะในอนาคต (Smart Fan) เพื่อตอบสนองความต้องการในธุรกิจอื่น อาทิ ภาคการท่องเที่ยว สถานศึกษา ฯลฯ และในปัจจุบันนอกจากจะมีพัดลมยักษ์ที่ถูกผลิตมาใช้โดยใช้พื้นฐานของระบบการขับดันโดย “ มอเตอร์เกียร์ “ (Motor Gear) แล้ว (คลิ๊ก พัดลมยักษ์ Yushi Big fan) ยังมีการพัฒนาพัดลมยักษ์ไปสู่ระบบไฟฟ้า 100% โดยขับดันการหมุนด้วย “ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง “ (DC Motor) (คลิ๊ก พัดลมยักษ์ DC Big fan) ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของพัดลมได้เพิ่มขึ้นและประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีก 50-70 % ทั้งยังสามารถนำระบบพัดลมยักษ์มาใช้ร่วมกับ “ Hybrid Ventilations “ ที่จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นรูปแบบอื่น ให้แก่สถานประกอบการอีกด้วย

อ่านต่อระบบ Hybrid Ventilatons