หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka Robot

ออกแบบ ผลิตและรับให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการผลิตและบรรจุสินค้า รวมทั้งการลดต้นทุนแรงงานคนในส่วนผลิต เพิ่มกำไร และลดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ % น้อยลง