พัดลมไอเย็น (Evap) Ysd-18E

Yushi Evaporative Air Cooler (Evap YSD-18E)

เครื่องทำลมเย็น รุ่นแขวนผนังลมเป่าออกด้านล่าง
เครื่องทำลมเย็น (Evaporative Air Cooler) เป็นทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีแบบประหยัดพลังงาน โดยใช้หลักการ Evaporation ในการระเหยของน้ำ เป็นตัวรับความร้อนจากอากาศทำให้ลมที่ได้มีมีอุณหภูมิลดต่ำลง และปราศจากละอองน้ำมันไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์หรือสารทำความเย็นจึงช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น
ลมเย็นที่ได้จะส่งผ่านทางท่อลม (Air Duct) ไปสู่พื้นที่ที่ต้องการ สามารถนำมาช่วยระบายความร้อนในพื้นที่ ทีมีอากาศอบอ้าว อันเกิดจากการแผ่ความร้อนของเครื่องจักร หรืออุณหภูมิของอากาศโดยรวม เหมาะกับการติดตั้งในอาคารแบบเปิด อาคารแบบปิดและอาคารแบบกึ่งเปิด กึ่งปิด
ข้อมูลสินค้า: รหัสสินค้าYSD-18E