MonoGo

MonoGo
เครื่องกรองควันเชื่อมแบบติดตั้งอยู่กับที่สำหรับทุกงบประมาณ
MonoGo คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อม
ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้ในการสกัด/ดูดในระหว่างกิจกรรมการเชื่อมเป็นครั้งคราวหรือแบบเบา
MonoGo คือ เครื่องสกัด/ดูุดควันแบบแขนเดี่ยว, เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานแบบตายตัว
ติดตั้งกับผนังมีระยะการเข้าถึงได้สี่เมตร  MonoGo มีเครื่องหมาย W3,
ทำให้สามารถใช้งานได้กับการทำงานเกี่ยวกับเหล็กและสแตนเลส
สินค้าในกลุ่ม GoLine คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อม