Tag Archives: Evaporative Air Cooler

จำเป็นมั้ยต้องทำความสะอาด EVAP ?

จำเป็นมั้ยต้องทำความสะอาด EVAP ? ระบบ Cooling Pad ใน EVAP ทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษด้วยกันทั้งนั้น กรรมวิธีการผลิตก็เกิดจากการทอเยื่อกระดาษให้มีชั้นติดกันหลายชั้น เพื่อกักเก็บน้ำในอยู่ในชั้นของกระดาษนั่นเอง ดังนั้นตัว Cooling Pad จึงต้องสัมผัสทั้งสารประกอบที่มากับน้ำ ลม ฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ที่มากับน้ำโดยตรง นานวันเข้าหากไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาที่ถูกวิธี และตรงเวลา ก็จะตามมาด้วยปัญหาต่าง ๆ เช่น กลิ่น เชื้อโรค พัดลมไม่เย็น ท่อตัน พัดลมทำงานหนัก ฯลฯ ส่วนวิธีการทำความสะอาดนั้น ก็ควรหมั่นทำเป็นประจำทุก 3-6 เดือนในกรณีเป็นระบบใหญ่ แต่ถ้าเป็น EVAP เล็กที่อยู่ตามบ้าน ทำเพียงเดือนละครั้งก็เพียงต่อต่อการใช้งานได้แล้ว โดยขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องพิจารณาเงื่อนไขความปลอดภัยเป็นสำคัญ มีขั้นตอนดังนี้ 1) คัดกรองคุณภาพของน้ำที่ใช้เข้าสู่ระบบโดยน้ำที่จะเค้าสู่ระบบแนะนำว่าควรมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5-8 เพราะความเป็นกรดเป็นด่างมากไป จะทำให้อายุการใช้งานของ Cooling Pad สั้นลง หากน้ำมีค่าความกระด้างมาก เกิน 100

พัดลมไอเย็น Evap เย็น ระบายร้อน

Evaporative Cooling Systems

ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) หรือ Evap หรือ ระบบ พัดลมไอเย็น สุดแล้วแต่จะเรียกว่าอะไร แต่มันได้รับความนิยมในการใช้งานในประเทศไทยและประเทศเขตร้อนมาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) สามารถทำค่าการประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับระบบแอร์คอนดิชั่นเนอร์ และเย็นกว่าเมื่อเทียบกับระบบพัดลมปกติทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสถานที่อื่น ๆ โดยหลักการทำงานโดยทั่วไปของระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) ไม่ซับซ้อนและบำรุงรักษาง่าย โดยตัวของ ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะทำการดึงกระแสลมลมจากภายนอกซึ่งเป็นอากาศจากภายนอกอาคาร (Fresh Air) โดยพัดลมภายใน เข้ามาผ่านตัวกลางเพื่อทำการลดอุณหภูมิลง   ซึ่งในระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะมีแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำที่ถูกฉีดโดยปั๊มน้ำไหลผ่านทั่วแผ่นอยู่ภายใน เมื่อลมไหลผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอุณหภูมิของลมซึ่งมีความร้อนปะปนมาจะทำปฏิกริยากับน้ำซึ่งมีอุณภูมิที่เย็นกว่า ความร้อนจะระเหยออกไปในระดับนึง โดยปกติจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-15 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของน้ำและอากาศที่ดึงเข้ามาแปรผันตรงต่ออุณภูมิที่สามารถทำการลดลงได้ แล้วส่งลมเย็นไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้