Ventilation System แปลว่า ระบบระบายอากาศ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการวางระบบตั้งแต่การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีความสามารถในการช่วยลดอุณหภูมิสูง กำจัดความชื้น ลดควันพิษ และป้องกันการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ จากการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี

สำหรับใครที่กำลังรู้สึกหรือกังวลว่า โรงงานไม่ได้มีอากาศหมุนเวียนอย่างเหมาะสม วันนี้ Yushi Group ขอแนะนำการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโรงงานที่คุณควรจะรู้ ว่ามีการทำงานเป็นอย่างไร มีทั้งหมดกี่รูปแบบ สามารถนำอุปกรณ์อะไรมาช่วยสร้างปริมาณลมได้บ้าง เพื่อเป็นการทำให้คุณได้รู้จักกับระบบระบายอากาศมากยิ่งขึ้น

 

การทำงานของระบบระบายอากาศ

หากอธิบายให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบระบายอากาศแบบง่ายที่สุด คือ นำอากาศบริสุทธิ์ดันอากาศที่ปนเปื้อนออกนอกพื้นที่ หลักการทำงานของระบบระบายอากาศ จะเป็นกระบวนการที่ช่วยจัดการให้มีอากาศหมุนเวียนในพื้นที่ โดยต้องมีการนำอากาศสะอาดไหลเข้าสู่อาคาร ในระดับที่เหมาะสมจนสามารถนำอากาศเสียไหลออกยังด้านนอก

พื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการติดตั้งระบบระบายอากาศเป็นอย่างยิ่ง เพราะสภาพแวดล้อมภายในจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ทำให้มีออกซิเจนที่เพียงพอ และลดความร้อนสะสมสูง เพื่อช่วยให้การผลิตในโรงงานมีประสิทธิภาพ

 

การติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ภายในโรงงาน

รูปแบบของระบบระบายอากาศ

รูปแบบของ ระบบระบายอากาศ

วิธีการทำงานของระบบระบายอากาศ จะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกพื้นที่ จึงทำให้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 รูปแบบหลัก ดังนี้

ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ

 • เป็นหลักการที่นำกระแสลมธรรมชาติเข้าสู่พื้นที่ โดยอาศัยทั้งการออกแบบของอาคาร และทิศทางลม เพื่อทำให้อากาศที่เป็นมลพิษเจือจางลง ซึ่งความแรงของกระแสลมไม่อาจคาดเดาได้ เพราะเป็นลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 • หากภายในพื้นที่ไม่ได้มีปริมาณลมที่เพียงพอกับความต้องการ จะต้องใช้วิธีกลที่มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่ม เพื่อเป็นตัวช่วยที่สามารถนำอากาศสะอาดเข้าสู่พื้นที่ และระบายอากาศเสียไปยังด้านนอก

ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่

 • จะสามารถทำการกำจัดควันหรือฝุ่นละออง ที่มีสารเคมีปนเปื้อนได้ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับพนักงานภายในพื้นที่
 • การทำระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ จะค่อนข้างเหมาะกับการทำงานที่ทำให้เกิดสารปนเปื้อนได้สูง โดยต้องมีการติดตั้งท่อ เพื่อนำอากาศผ่านระบบที่ช่วยกรอง และทำให้กลายเป็นอากาศสะอาดอีกครั้ง

 

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ทำให้ภายในพื้นที่มีอากาศหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เพราะพัดลมจะสามารถสร้างปริมาณลมให้เพียงพอ กับการนำอากาศเสียออกสู่ด้านนอก ด้วยการดูดอากาศสะอาดเข้ามาด้านในได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปด้วย

 • พัดลมยักษ์ (Big Fan) ทิศทางของกระแสลมจะเริ่มจากด้านบนลงข้างล่าง เพราะการติดตั้งพัดลมจะอยู่ใต้หลังคา ทำให้สามารถกระจายความร้อนที่สะสมอยู่ลงมายังพื้น และช่วยพัดพานำฝุ่นละอองออกตามประตูหรือหน้าต่างได้
 • พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fan) จะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน และมีขนาดของใบพัดที่ใหญ่กว่าพัดลมทั่วไป เพื่อความสามารถในการสร้างปริมาณลมในพื้นที่แห่งนั้น
 • พัดลมไอน้ำ (Misting Fan) เป็นพัดลมที่สามารถทำให้เกิดกระแสลม แต่ในขณะเดียวกันยังลดความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งค่อนข้างเหมาะกับพื้นที่เปิดโล่งหรือมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อเป็นการป้องกันความชื้นสะสม
 • พัดลมไอเย็น (Evap) มีหลักการทำงานที่นำอากาศบริสุทธิ์มาใช้ สามารถสร้างความเย็นให้กับพื้นที่ได้ด้วยน้ำ โดยลักษณะของตัวเครื่องมีแบบล้อเลื่อน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือทำเป็นระบบที่ครอบคลุมทั้งโรงงาน

 

ประโยชน์ของการติดตั้งระบบระบายอากาศ

การติดตั้งระบบระบายอากาศ

 • ลดอุณหภูมิสูงในพื้นที่ การทำงานของเครื่องจักรบางประเภท จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงในพื้นที่ หากติดตั้งระบบระบายอากาศจะช่วยให้ความร้อนลดลง มีออกซิเจนเข้ามาหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงอากาศให้บริสุทธิ์ ภายในอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยควันและฝุ่นละอองจากมลพิษ การที่นำอากาศสะอาดเข้ามาทดแทนอากาศเสีย จะช่วยให้ในพื้นที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพ ระบบระบายอากาศจะช่วยกำจัดทั้งความร้อน ควัน และฝุ่นที่สะสมอยู่ในโรงงาน เพื่อให้พนักงานที่กำลังดำเนินงานอยู่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร โรงงานที่มีการผลิตสินค้าจะมีเครื่องจักรที่สามารถแผ่ความร้อนออกมาได้หลากหลายระดับ ถ้าปล่อยให้โรงงานมีความร้อนสะสมมากเกินไป อาจทำให้เครื่องจักรได้รับความเสียหายได้
 • ป้องกันสาเหตุของการระเบิด กระบวนการผลิตสินค้าที่มีการนำสารเคมีไวไฟมาใช้ มีโอกาสที่ละอองปะปนอยู่ในอากาศ หากมีการระบายอากาศจะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ปนเปื้อน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ที่ปฏิบัติงาน

 

การติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโรงงานสำคัญอย่างไร?

การติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และการผลิตของเครื่องจักรมีคุณภาพ เพราะการระบายอากาศทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดลง อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น และไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในระยะยาว

สำหรับใครที่กำลังต้องการติดตั้งระบบระบายอากาศ ทาง Yushi Group เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ โดยมาพร้อมกับการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ และช่วยทำการติดตั้งในพื้นที่หน้างาน เป็นบริการที่ช่วยดูแลคุณอย่างครบวงจร

 

อยากติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ต้องที่ Yushi Group

Yushi Group ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ‘ระบบระบายอากาศ’ เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ ซึ่งมีพัดลมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัดลมอีแวป มีหัวจ่ายลมให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านข้าง, ด้านล่าง และด้านบน โดยมีทีมงานที่ช่วยออกแบบท่อให้กระจายลมได้ตามที่ต้องการ
 • เครื่องดูดควันเชื่อม มีหลายประเภทให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดูดควันเชื่อมประจำที่, เครื่องดูดควันเชื่อมเคลื่อนที่ และเครื่องดูดละอองน้ำมัน

โดยมีทีมงานที่พร้อมให้บริการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีบริการหลังการขายที่พร้อมจะดูแลคุณ เพราะมีอะไหล่สำรองทุกชิ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานพัดลมระบายอากาศได้สมบูรณ์ตลอดเวลา

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group
Line@: Yushi Group
YouTube: Yushi Group
E-mail: info@yushi.co.th
Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *