ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) หรือ Evap หรือ ระบบ พัดลมไอเย็น สุดแล้วแต่จะเรียกว่าอะไร แต่มันได้รับความนิยมในการใช้งานในประเทศไทยและประเทศเขตร้อนมาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) สามารถทำค่าการประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับระบบแอร์คอนดิชั่นเนอร์ และเย็นกว่าเมื่อเทียบกับระบบพัดลมปกติทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสถานที่อื่น ๆ การทำงานของ เครื่องทำลมเย็น โดยหลักการทำงานโดยทั่วไปของระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) ไม่ซับซ้อนและบำรุงรักษาง่าย โดยตัวของ ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะทำการดึงกระแสลมลมจากภายนอกซึ่งเป็นอากาศจากภายนอกอาคาร (Fresh Air) โดยพัดลมภายใน เข้ามาผ่านตัวกลางเพื่อทำการลดอุณหภูมิลง   ซึ่งในระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จะมีแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำที่ถูกฉีดโดยปั๊มน้ำไหลผ่านทั่วแผ่นอยู่ภายใน เมื่อลมไหลผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอุณหภูมิของลมซึ่งมีความร้อนปะปนมาจะทำปฏิกริยากับน้ำซึ่งมีอุณภูมิที่เย็นกว่า ความร้อนจะระเหยออกไปในระดับนึง โดยปกติจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-15 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของน้ำและอากาศที่ดึงเข้ามาแปรผันตรงต่ออุณภูมิที่สามารถทำการลดลงได้ แล้วส่งลมเย็นไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้     ลงดังนั้น ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) จึงสามารถลดอุณหภูมิลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการดังกล่าว อีกทั้งเมื่อเทียบ ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) กับระบบแอร์คอนดิชั่นเนอร์ (Air Conditioner) ตัวระบบสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้ระบบอย่างมาก โดยประมาณอยู่ที่ 80% ของค่าพลังงานเมื่อเทียบกับระบบแอร์ อีกทั้งระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) ยังสามารถควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งได้ เหมาะมากสำหรับฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มผักผลไม้ ที่ต้องการควบคุมความชื้นและสามารถกำจัดแมลงรบกวนได้ อันจะส่งผลให้โรคระบาดต่าง ๆ ในพื้นที่ลด   จึงมีผู้ประกอบการจำนวนมากหันมาใช้ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) ให้กับสถานประกอบการของตนเองเป็นจำนวนมากในช่วงระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (2550 – 2561) และยังมีแนวโน้มที่ยังจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการติดตั้งใน โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนผลิต โกดัง สถานที่ท่องเที่ยว วัด ตลาด โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ     ทางบริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้พัฒนาและนำเข้าสินค้า ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) เข้ามาจัดจำหน่ายและติดตั้งโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 17 ปี โดยทางบริษัทฯ สามารถรับงานออกแบบ ติดตั้ง เซอร์วิส แบบครบวงจร ปัจจุบัน บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) อยู่ 2 ประเภทหลักคือ Stand Alone (แบบติดตั้งพื้นที่โดยใช้ร่วมกับท่ออากาศ) เหมาะสำหรับอาคาร โรงงานและพื้นที่ขนาดใหญ่ รุ่นเป่าลมออกด้านล่าง รุ่นเป่าลมออกด้านบน รุ่นเป่าลมออกด้านข้าง โดยปริมาณลมที่สามารถทำได้คือ 6,000 18,000 30,000 CMH Portable Unit (แบบเคลื่อนที่) เหมาะสำหรับบ้าน ร้านอาหาร ห้อง และพื้นที่เอนกประสงค์ โดยปริมาณลมที่สามารถทำได้คือ 2,500 6,000 7,000 12,000 CMH ดูสินค้าเพิ่มเติม.. บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอีแวป (Evaporative Cooling Systems) และพัดลมระบายอากาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัดลมฟาร์ม (Propeller Fan) พัดลมใบดำ (Industrial Fan) พัดลมท่อ (Axial Fan) และอื่น ๆ บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมส่งอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ บนถนนรามอินทรา และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *