โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติงาน จนเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในพื้นที่ได้สูง การนำ ระบบ exhaust มาใช้ภายในโรงงาน จะช่วยปรับปรุงอากาศให้สะอาดมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดวางระบบให้เหมาะสม และมาพร้อมกับการติดตั้งพัดลมระบายอากาศอย่าง พัดลมไอเย็น (Evap) เพื่อให้ภายในพื้นที่มีอากาศหมุนเวียน ลดความร้อนสะสม และกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

วันนี้ Yushi Group จะพาคุณมาทำความเข้าใจและรู้จักกับระบบ exhaust ว่ามีหลักการทำงานเป็นอย่างไร มีทั้งหมดกี่รูปแบบ และเหตุใดจึงเกี่ยวข้องกับการติดตั้งพัดลมไอเย็น เพื่อเป็นการช่วยให้คุณได้นำระบบไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงที่สุด

 

ระบบ exhaust คืออะไร?

ระบบ exhaust

กระบวนการทำงานของระบบระบายอากาศ  เป็นการทำให้ภายในพื้นที่มีอากาศหมุนเวียน โดยการเติมอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ด้านนอกเข้ามา เพื่อเจือจางมลพิษที่อยู่ด้านใน และทำการระบายอากาศเสียที่อยู่ด้านในออกไปยังด้านนอก ถือว่าเป็นการถ่ายเทอากาศ หรือเรียกว่าระบบ exhaust 

โดยการทำงานของระบบจะเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์มปศุสัตว์, คลังสินค้า หรือโกดัง เป็นต้น แต่การที่จะสามารถระบายอากาศเสีย ต้องมีการออกแบบการทำงานของระบบภายในพื้นที่ พร้อมกับการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จะได้เป็นการเพิ่มปริมาณกระแสลม ทำให้มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ จากการกำจัดมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ ไม่ทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและความชื้นสูง

 

การทำงานของระบบ exhaust มีกี่แบบ

การทำงานของระบบ exhaust

วิธีการทำงานของระบบ exhaust ที่ส่งผลให้เกิดการระบายหรือถ่ายเทของอากาศ จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ โดยการนำไปใช้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน คือ

  • แบบธรรมชาติ ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการออกแบบภายในอาคาร จากทางวิศวกรหรือสถาปนิกที่จะต้องดูทิศทางลม ว่าเข้ามาตรงส่วนไหนของอาคาร และสร้างทางออกกระแสลมในจุดที่เหมาะสม แต่วิธีแบบนี้จะไม่สามารถควบคุมปริมาณลมได้ เพราะขึ้นอยู่ปัจจัยทางธรรมชาติ
  • แบบเจือจางอากาศ โดยปกติแล้วภายในอาคารจะมีการสร้างพื้นที่เข้า – ออกของลม หากกระแสลมธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการระบายอากาศในพื้นที่ อาจต้องมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่ม เพื่อเป็นการช่วยสร้างปริมาณลม ให้ช่วยเจือจางมลพิษที่อยู่ภายในพื้นที่
  • แบบเฉพาะที่ การปฏิบัติงานบางประเภท อาจส่งผลให้เกิดควันพิษสะสมสูง จึงต้องมีการนำอุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดตั้งแต่แหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของมลพิษได้ง่าย โดยลักษณะจะมาในรูปแบบของท่อที่มีการดูดควัน หลังจากนั้นก็จะทำการกรองให้อากาศสะอาด หรือปล่อยออกสู่ด้านนอก

 

Evap คืออะไร?

Evap คือ

Evap หรือ พัดลมไอเย็น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศ และสามารถสร้างความเย็นให้แก่พื้นที่ได้ แต่ความเย็นที่เกิดขึ้นจะไม่เทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศ เพราะหลักการทำงานที่นำน้ำมาใช้ร่วมกับแผ่นทำความเย็น เมื่อไหร่ที่ตัวเครื่องดูดกระแสลมร้อนที่เป็นอากาศสะอาดผ่านแผ่นทำความเย็น จะทำให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นกระแสลมเย็นออกมา

ซึ่งลักษณะของตัวเครื่องจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ ที่มีทั้งชิ้นส่วนและรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงทางออกของทิศทางลม คือ ทางออกด้านข้าง, ทางออกด้านล่าง และทางออกด้านบน เพื่อความเหมาะสมของการนำไปติดตั้งในพื้นที่หน้างาน และอาจต้องมีการใช้งานร่วมกับท่อกัลวาไนซ์ จะได้ทำให้กระแสลมมายังพื้นที่ที่คุณต้องการ

โดยการทำงานของพัดลมไอเย็นจะเป็นพลังงานสะอาด เพราะมีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จากการสร้างความเย็นด้วยน้ำ ทำให้คุณมั่นใจได้แน่นอนว่าจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

ทำไมถึงต้องติดตั้งพัดลมไอเย็นภายในโรงงาน

พัดลมไอเย็น

การทำงานภายในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มักจะก่อให้เกิดทั้งความร้อนและมลพิษในพื้นที่ ระบบ exhaust ที่ทำการระบายอากาศจากการนำพัดลมไอเย็นมาใช้ภายในโรงงาน จะสามารถใช้ประโยชน์กับคุณได้ในหลายด้าน ดังนี้

  • หมดปัญหาอากาศร้อน พัดลมไอเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง 10 องศาเซลเซียส แต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของพื้นที่หน้างาน โดยกระแสลมที่ออกมาจากตัวเครื่องจะมีความเย็น ไม่ทำให้มีความร้อนสะสมในพื้นที่
  • ช่วยลดมลพิษในพื้นที่ การทำงานของพัดลมไอเย็น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายอากาศ ด้วยการนำอากาศบริสุทธิ์มาหมุนเวียน เพื่อลดมลพิษที่อยู่ภายในอาคาร
  • การผลิตมีคุณภาพ โรงงานที่อยู่ในส่วนของการผลิต ย่อมทำให้ภายในพื้นที่มีความร้อนสูงและควันพิษ การติดตั้งพัดลมไอเย็นจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีคุณภาพ
  • คุ้มค่ากับการลงทุน วิธีการออกแบบ และคัดสรรวัสดุคุณภาพสูง จะทำให้พัดลมไอเย็นแข็งแรง ทนทานต่อ UV มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี หากมีปัญหาที่ต้องซ่อมก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

 

หากคุณเป็นคนที่กำลังสนใจในระบบระบายอากาศ ด้วยการนำพัดลมอีแวปมาใช้งาน ทำให้ภายในพื้นที่มีอากาศเย็นและบริสุทธิ์มากขึ้น แต่ไม่รู้ว่าต้องติดตั้งอย่างไรให้ระบบสามารถสร้างปริมาณลมได้เหมาะสมกับพื้นที่ ทาง Yushi Group สามารถช่วยคุณได้ เพราะเราพร้อมให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่หน้างานฟรี ทำการออกแบบระบบ และติดตั้ง เพื่อการนำพัดลมอีแวปไปใช้งานจะตอบโจทย์ จนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

 

อยากติดตั้งEvap เพื่อช่วยระบายอากาศ ต้องที่ Yushi Group

Yushi Group ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพัดลมระบายอากาศมาอย่างยาวนาน จึงทำให้พัดลมอีแวปมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • Heavy Duty Body – UV Resistant โครงสร้างของพัดลมอีแวป ถูกพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานญี่ปุ่น จึงทำให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว
  • High Efficiency – Low Noise ใส่ใจในเรื่องของการออกแบบ เพื่อให้ใบพัดสามารถทำมุมในองศาที่สามารถสร้างกระแสลมได้อย่างดีเยี่ยม โดยการทำงานของตัวเครื่องจะลดอากาศในบางจุด เพื่อเป็นการช่วยให้เสียงของการทำงานเบาลง
  • High Safety การทำงานของพัดลมอีแวป ต้องมีการนำน้ำมาใช้ในการสร้างความเย็น จึงมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ที่ช่วยตัดการทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติ เป็นการป้องกันให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัย

พัดลมอีแวปจะช่วยลดความร้อนสะสมในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีลมเย็นหมุนเวียนในอาคาร และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ แต่ถ้าหากต้องการให้พัดลมอีแวปมีประสิทธิภาพในการสร้างความเย็นได้ดีมากขึ้น

ขอแนะนำให้ใช้พัดลมอีแวปหรือระบบอีแวปปอเรทีฟ (Evaporative Cooler) ควบคู่กับพัดลมอุตสาหกรรมอย่างพัดลมยักษ์ เพื่อช่วยส่งความเย็นได้อย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่ถึง 1,600 ตารางเมตร ทำให้คุณได้อากาศบริสุทธิ์ ประหยัดทั้งพลังงาน และค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group
Line@: Yushi Group
YouTube: Yushi Group
E-mail: info@yushi.co.th
Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *