ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ ไม่ให้มีความร้อนสะสม จนส่งผลกระทบกับพืชหรือสัตว์เลี้ยงในโรงเรือน จึงทำให้หลายๆ ที่มีการนำระบบอีแวปเข้ามาใช้ เพื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลง สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า “โรงเรือนอีแวป คือ” อะไร และมีหน้าที่การทำงานเป็นอย่างไร

วันนี้ Yushi Group จะพาคุณมารู้จักกับโรงเรือนอีแวป นอกจากจะช่วยระบายความร้อนได้ดีแล้ว ลักษณะของโรงเรือนมีรูปแบบไหนบ้าง และทำไมถึงเป็นระบบที่นิยมนำมาใช้กับโรงเรือน

 

โรงเรือนอีแวป  คือ ?

ก่อนที่จะเริ่มทำความรู้จักกับโรงเรือนอีแวป คุณจะต้องรู้ก่อนว่า ‘ระบบอีแวป’ คือ ระบบที่ช่วยทำความเย็น โดยมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ที่ทำให้เกิดการระเหยของน้ำไปดักจับกับความร้อน เพื่อให้มีอากาศที่เย็นมากขึ้น ถือว่าเป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ทดแทนแอร์ได้ โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็น ค่าระบบ, ค่าไฟ และค่าซ่อมบำรุง

โดยการสร้างโรงเรือนอีแวป จะเป็นการนำระบบอีแวปเข้ามาใช้กับโรงเรือน ซึ่งพื้นที่ภายในจะต้องเป็นระบบปิด เพื่อควบคุมความชื้นกับอุณหภูมิเอาไว้ และอากาศที่ระบบนำเข้ามาเป็นอากาศบริสุทธิ์ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารเคมีปนเปื้อน

 

ควรทำโรงเรือนรูปแบบไหน

โรงเรือนอีแวป คือ

การสร้างโรงเรือนอีแวปจะมีรูปแบบหรือลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เพราะจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ที่ต้องคำนึงถึงภูมิอากาศ และงบประมาณในการสร้าง โดยรูปแบบของหลังคาที่นิยมใช้กัน คือ

 • หลังคาทรงจั่ว ถือว่าเป็นหลังคาทรงมาตรฐาน สามารถสร้างโรงเรือนให้มีขนาดใหญ่ได้ตามที่ต้องการ และช่วยป้องกันฝนสาดเข้าที่ด้านข้างได้อีกด้วย เพราะมีชายคาที่ยื่นออกมา
 • หลังคาทรงโค้ง เป็นทรงที่มีความทันสมัย และมีวิธีในการสร้างที่ไม่ได้ซับซ้อน สามารถต้านทานกับแรงลมที่เข้ามาปะทะได้ดี เพราะลักษณะที่โค้งจะทำให้ลมไหลผ่านได้ง่ายขึ้น

รูปแบบของหลังคาทั้ง 2 ทรง สามารถนำไปใช้กับระบบอีแวปได้ แต่สิ่งที่สำคัญจะเป็นในเรื่องของความสูงและความต่ำของโรงเรือน เพราะจะต้องติดตั้งระบบให้สามารถสร้างความเย็นได้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ทำให้อุณหภูมิเย็นไม่พอหรือมีความชื้นน้อยเกินไป จนส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินภายในโรงเรือน

 

ระบบการทำงานเป็นอย่างไร?

การทำงานของระบบอีแวป (Evaporative Cooling System) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็นที่เหมือนกับแอร์ แต่จะต่างตรงที่ระบบอีแวปจะ ไม่ใช้สารทำความเย็น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการนำน้ำกับอากาศจากธรรมชาติมาใช้ โดยหลักการทำงานของระบบมีดังนี้

 • เมื่อเปิดใช้งานระบบ น้ำจะถูกปั๊มให้ไหลผ่านไปยังแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad)
 • ใบพัดที่อยู่ภายในตัวเครื่องก็จะหมุนนำอากาศร้อนที่อยู่ด้านนอก พัดผ่านแผ่นทำความเย็น และระเหยออกมาเป็นละอองน้ำขนาดเล็ก
 • ละอองน้ำที่ถูกพัดไปตามแรงลมจะกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ ทำให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง และมีความชื้นเพิ่มขึ้น

สำหรับใครที่อาจจะกังวลกับความชื้นที่เกิด สามารถใช้พัดลมอุตสาหกรรมที่เป็นตัวระบายอากาศ เพื่อช่วยให้มีลมหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นโรงเรือนที่มีความจำเป็นต้องใช้ความชื้น ก็สามารถควบคุมความชื้นเหล่านั้นเอาไว้ได้เช่นกัน

 

โรงเรือนอีแวปใช้กับอุตสาหกรรมประเภทไหน

โรงเรือนอีแวป คือ

โรงเรือนอีแวปจะนิยมนำไปใช้กับ อุตสาหกรรมในภาคของการเกษตรที่เป็นระบบปิด เพราะนอกจากจะช่วยระบายความร้อนได้ดี และป้องกันเชื้อโรคจากด้านนอกแล้ว ยังสามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อช่วยสร้างผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

 • โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จะเป็นการใช้ระบบอีแวปควบคู่กับพัดลมระบายอากาศ เพราะพัดลมอีแวปจะช่วยนำอากาศ ที่มีความเย็นเข้ามาภายในโรงเรือน และพัดลมระบายอากาศจะดูดทั้งความร้อนกับความชื้นออกไปด้านนอก โดยจะต้องมีการคำนวณอุณหภูมิ และความเร็วลมให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ภายในโรงเรือนได้รับความชื้นมากเกินไป จนส่งผลกระทบกับสุขภาพ และรู้สึกว่าร้อนมากเกินไปจนทำให้สัตว์เกิดสภาวะเครียด
 • โรงเรือนปลูกพืช จะค่อนข้างเหมาะกับการใช้ระบบอีแวป เพราะการปลูกผัก, ผลไม้ และพืชบางชนิด ที่ไม่เหมาะกับอากาศร้อนจะทำให้ผลผลิตแห้งเหี่ยว โรงเรือนอีแวปถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดี ที่ช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนลดลง มีอากาศที่เย็นมากขึ้น และถ้าหากเป็นโรงเพาะชำที่เป็นต้นอ่อน ยิ่งต้องการความชื้นเป็นพิเศษ เพราะต้นที่เพิ่งถูกตัดมาจะมีโอกาสสูญเสียความชื้นได้ง่าย

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบอีแวป

 • ลดความร้อนของอากาศ ภายในพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าว การนำพัดลมอีแวปไปใช้งาน จะช่วยทำให้กระบวนการของพัดลม นำน้ำมาใช้เพื่อกำจัดความร้อนที่อยู่ภายในด้วยการสร้างความชื้นขึ้นมา ทำให้อุณหภูมิก็จะลดลง และหากนำไปใช้คู่กับพัดลมระบายอากาศ ก็จะยิ่งช่วยให้ดึงไอร้อนออกไปได้อย่างรวดเร็ว และทดแทนด้วยอากาศเย็น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย พัดลมอีแวปมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อน และใช้พลังงานน้อย จึงช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟ, ค่าทำความสะอาด และค่าซ่อมบำรุง เป็นต้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำงานของพัดลมอีแวปจะไม่มีการนำสารเคมีใดๆ มาใช้งาน และใช้พลังงานน้อยไม่กระทบต่อภาวะโลกร้อน เพราะเป็นการนำน้ำมาใช้คู่กับอากาศจากธรรมชาติ เพื่อสร้างลมที่มีไอเย็นออกมา

 

โรงเรือนอีแวปตอบโจทย์ในเรื่องใด?

ใครที่ทำงานอยู่ในภาคของการเกษตร โดยที่อุณหภูมิในบริเวณนั้นมักจะชอบเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ จนส่งผลกระทบให้สัตว์และพืชไม่สมบูรณ์ การนำโรงเรือนอีแวปไปใช้งานก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างฉับพลัน และนอกจากนั้นยังมีประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนของอากาศ จากการระเหยของน้ำไปจับตัวกับไอร้อน หรือการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีการใช้พลังงานที่น้อย

หากใครที่ต้องการนำพัดลมอีแวปไปใช้งานภายในโรงเรือน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แนะนำให้ติดต่อมาที่ Yushi Group เพราะเรามีบริการที่ช่วยดูแลคุณอย่างครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาฟรีจากวิศวกร โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างาน และยังมีบริการติดตั้งที่ได้มาตรฐานปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

 

สนใจพัดลมอีแวป ต้องที่ Yushi Group

Yushi Group ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้ง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศในพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวก และสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ โดยมีพัดลมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น

 • พัดลมยักษ์ มีบริการตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนการติดตั้ง พร้อมกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
 • พัดลมอุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน เช่น พัดลมฟาร์ม, พัดลมใบดำ, พัดลมถังกลม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
 • พัดลมไอน้ำ มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน มอก. เช่นกัน สามารถเคลื่อนย้ายพัดลมได้สะดวก มีถังน้ำภายในตัว และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสามารถนำไปใช้ผสมผสานระหว่างระบบปรับอากาศขนาดใหญ่อย่าง อีแวปปอเรทีฟ (Evaporative Cooler) จะช่วยลดความร้อนสะสมในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีลมเย็นหมุนเวียนในอาคาร โดยสามารถส่งความเย็นได้อย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่ถึง 1,600 ตารางเมตร และช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

 

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

Facebook: สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร งานติดตั้งระบบ Evap,Ventilation-Yushi Group
Line@: Yushi Group
YouTube: Yushi Group
E-mail: info@yushi.co.th
Tel: 02-517-0688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *